vluchtelingen

EU-president Tusk wil af van Europese asielquota: "Deze aanpak werkt niet"

- Marc Peeperkorn - Bron: De Volkskrant
1 Donald Tusk. © EPA

EU-president Tusk wil af van de Europese asielquota. De verplichte spreiding van vluchtelingen leidt volgens hem louter tot diepe verdeeldheid tussen de lidstaten. De oproep van Tusk stuit op grote bezwaren van Den Haag, Berlijn, Rome, Athene, Stockholm en de Europese Commissie, die vinden dat alle EU-landen solidair moeten zijn met Italië en Griekenland waar de meeste migranten arriveren.

Volgende week donderdag proberen de Europese regeringsleiders nieuw leven te blazen in de migratievoorstellen van de Commissie. Volgens Tusk is dwang bij het herverdelen van migranten een doodlopende weg. "Verplichte quota zijn een splijtzwam gebleken, deze aanpak werkt niet", schrijft Tusk in zijn nog vertrouwelijke uitnodigingsbrief aan de leiders voor de EU-top van volgende week.

Nieuw voorstel

De onwil bij vooral Polen, Tsjechië en Hongarije om hun grenzen open te stellen, verziekt al anderhalf jaar de sfeer tussen de lidstaten. Volgens Tusk spinnen alleen de Poolse partijleider Kaczynski en de Hongaarse premier Orbán garen bij het even verhitte als vruchteloze quotadebat: hun populariteit in eigen land groeit naarmate het verzet tegen de Brusselse asielquota voortduurt. De Polen, Tusk en Kaczynski zijn gezworen vijanden.

In zijn uitnodigingsbrief vraagt Tusk de leiders of ze het met hem eens zijn dat "een op consensus gerichte aanpak" (geen dwang meer) de weg voorwaarts is in het migratiedebat. Dat staat haaks op het vorig jaar gepresenteerde Commissievoorstel voor een nieuw Europees asielstelsel dat uitgaat van automatische en verplichte spreiding van migranten als een lidstaat de toevloed niet meer aankan. Over dat voorstel onderhandelen de lidstaten sindsdien zonder wezenlijke voortgang.

Verplicht asielquota

Volgens Tusk is het hoog tijd voor "herstel van vertrouwen" tussen de lidstaten en "begrip voor elkaars beperkingen". EU-ambtenaren benadrukken dat de leiders nooit voor verplichte asielquota waren, het was de Commissie die dit idee op tafel legde. Najaar 2015 gingen de lidstaten akkoord met de (eenmalige) verplichte spreiding van 160.000 vluchtelingen die in Griekenland en Italië vastzaten. Het verzet van Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Roemenië werd weggestemd. De woede daarover leidde ertoe dat uiteindelijk slechts 32.000 migranten daadwerkelijk zijn overgeplaatst.

Share

EU-ambtenaren benadrukken dat de leiders nooit voor verplichte asielquota waren

Nederland, Duitsland en Zweden - landen die verhoudingsgewijs veel vluchtelingen opnamen - hebben net als Italië en Griekenland steeds benadrukt dat alle landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Den Haag dreigde eind 2015 zelfs met een 'mini-Schengen' waarbij de onwillige Oost-Europese lidstaten uit de Schengenzone zouden worden gegooid.

Migratiebudget

Ook Nederlands eurocommissaris Timmermans (Betere Regelgeving) zei vandaag dat geen enkel land zich aan het asielprobleem kan onttrekken. De Commissie stapt naar het Europees Hof van Justitie om ervoor te zorgen dat Polen, Hongarije en Tsjechië alsnog hun quota opnemen.

Share

Tusk pleit verder voor een forse verhoging van het migratiebudget

Tusk pleit verder voor een forse verhoging van het migratiebudget. De Commissie verhoogde die uitgaven al van de geplande 9,6 miljard naar 22 miljard euro (2015-2018). Tusk wil af van de ad hoc 'bedelacties' bij de lidstaten en vraagt de leiders in de volgende meerjarenbegroting structureel meer geld voor migratie (opvang asielzoekers, investeringen in de thuislanden, betere grensbewaking) te reserveren. De Commissie steunt hem daarin maar de lidstaten zijn afhoudend. Zij vrezen kortingen elders in het EU-budget of een verhoging ervan.

nieuws

cult

zine