buitenland

De dubieuze rechtvaardiging van de Turkse inval in Syrië

- Arjen van der Ziel - Bron: Trouw

Turkije rechtvaardigt zijn militair ingrijpen in Syrië als 'zelfverdediging'. Ten onrechte, stellen experts. Volgens hen wordt het internationale recht de laatste jaren steeds verder uitgehold. 

Toen Turkse troepen vorige maand, ondersteund door tanks en luchtaanvallen, begonnen aan hun omstreden inval in buurland Syrië, stuurde de Turkse regering een belangrijke brief aan de Verenigde Naties. In het schrijven leggen de Turken uit waarom hun 'Operatie Olijftak' gerechtvaardigd is.

Ankara beroept zich in de brief op het zogenoemde recht op zelfverdediging. Volgens de Turken is hun invasie nodig vanwege een 'directe dreiging' vanaf Syrisch grondgebied door de terreurbeweging Islamitische Staat en de Koerdische militie YPG. Die 'terroristische organisaties' hebben volgens Turkije in het door oorlog verscheurde Syrië een 'vruchtbare bodem' gevonden.

Share

'De operatie richt zich alleen tegen terroristen'

Güven Begeç, Turks diplomaat

Invloedsfeer

"De operatie richt zich alleen tegen terroristen en hun schuilplaatsen, bunkers, versterkingen, wapens, voertuigen en materieel", schrijft de Turkse diplomaat Güven Begeç aan de VN-Veiligheidsraad.

nieuws

cult

zine