Opinie
Antoine Lebrun

Beste regering, uw gebrek aan betrokkenheid met het klimaatprobleem kwetst ons

1 Demonstranten in Genève. © EPA

Antoine Lebrun, directeur WWF-België, vraagt de 'Belgische regering' in een open brief dringend van aanpak te veranderen.

Vandaag staan we voor één van de grootste crisissen die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Vandaag moeten we keuzes maken die voor de komende eeuwen onze levensomstandigheden op aarde zullen bepalen.

Het grootste deel van de mensheid zal de dramatische gevolgen moeten dragen of draagt reeds de gevolgen van de klimaatverandering, zonder zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitstoot van broeikasgassen.
Het kleine en welstellende België verschijnt slecht voorbereid op de COP21. We zijn er blijkbaar niet in geslaagd het eens te worden over de te leveren inspanningen ten opzichte van de klimaatverandering.
Voor alle landen om ons heen zal dit overkomen als de zoveelste Belgische farce.

Voor onszelf valt er helemaal niet te lachen.

Natuurlijk kan u antwoorden dat u niet verantwoordelijk bent voor deze situatie. En dat dit probleem al bestond voordat uw regering bestond. En dat u niet over de nodige middelen beschikt om dit probleem op te lossen.En dat u alles doet wat u kan.

Share

'Voor alle landen om ons heen zal dit overkomen als de zoveelste Belgische farce'

Maar alle regeringen die we tot vandaag hebben gehad, en alle ministers die er tot nu toe zijn geweest, zijn voor de volle honderd procent verantwoordelijk voor de situatie waarin we ons nu bevinden.
Dit is niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid. Het is ook een kwestie van visie.

De dringende beslissing om de kerncentrales te behouden is daar een perfect voorbeeld van: dit is een achterhaalde visie, louter inspelend op veiligheid.

Wij verwachten meer van u. Wij verwachten dat u de weg effent voor de toekomst en voor de komende generaties. Dat u mensen en bedrijven helpt met het ontwikkelen van een milieuvriendelijke economie die rekening houdt met de klimaatverandering.

Wij verwachten dat u solidair bent met het Zuiden. Dat deze landen op lange termijn kunnen rekenen op onze steun. Dat ze ons kunnen beschouwden als partners induurzame ontwikkeling.

Wij verwachten dat u uw burgers en de rest van de wereld vertrouwen inboezemt. Vertrouwen in de regering. Vertrouwen in België.

Wat ons ook bijzonder raakt, is uw gebrek aan betrokkenheid met het klimaatprobleem. WWF is actief in meer dan honderd landen wereldwijd. Ons fundamenteel principe is gebaseerd op overleg, met al wie deel uitmaakt van de samenleving: overheden, bedrijven en gemeenschappen.

Het is niet onze taak om te oordelen, maar om bij te dragen tot het bouwen van een wereld waarin mens en natuur harmonieus samenleven. In de meeste landen raadplegen de regeringen ons voor ze een stelling innemen.

Maar deze regering lijkt alleen te willen beslissen. Onze democratie steunt niet alleen op het principe van verkiezing en vertegenwoordiging. Ze steunt ook op een gestructureerde dialoog, zowel met vertegenwoordigers van de civiele samenleving als met de economische wereld.

Het is dan ook merkwaardig dat we een betere verstandhouding hebben met de bedrijfswereld, zoals blijkt uit het initiatief van het duurzaamheidsnetwerk "The Shift", dan met de overheid.

Share

'We vinden het buitengewoon triest dat België, ooit koploper in internationale onderhandelingen, nu op de COP21 verschijnt als één van de slechtste leerlingen van de klas'

Tot slot vinden we het buitengewoon triest dat België, ooit koploper in internationale onderhandelingen, nu op de COP21 verschijnt als één van de slechtste leerlingen van de klas.

We zijn een klein land, geleden in het midden vanEuropa, waar de Germaanse en Latijnse taalgebieden samenkomen.

Dankzij ons vermogen om deze dualistische taal- en cultuurverschillen te beheren hebben we geloofwaardigheid kunnen verwerven wanneer het gaat om het bereiken van een consensus in complexe omstandigheden. Toch laten we vandaag het tegendeel zien. En ik vrees dat de komende generaties daar de prijs voor zullen betalen. Dat kan ik alleen maar betreuren.

Daarom vragen we u van aanpak te veranderen. Toon dat u visie hebt over de energie van de toekomst. Laat uw ambitie zien op de COP21, en toon dat u een geloofwaardige partner bent, door uw verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van de Belgische klimaatdoelstellingen.

nieuws

cult