Column
Daan Heerma van Voss

Of ik ze wilde helpen met het schrijven van een roman, en wel in 48 uur

Daan Heerma van Voss is een Nederlandse schrijver.

Een rinkelende telefoon. Twee jonge televisiemakers aan de lijn. Of ik ze wilde helpen met het schrijven van een roman, en wel in achtenveertig uur.

De twee lieten zich erop voorstaan nooit te lezen en zelfs dyslectisch te zijn – de trots waarmee ze over dyslexie spraken, deed me vermoeden dat ze het woord niet helemaal begrepen, wat misschien juist weer een symptoom was van, etc.

Share

De trots waarmee ze over dyslexie spraken, deed me vermoeden dat ze het woord niet helemaal begrepen

Maar toch, iets in hun plan stond me aan. Ik denk veel na over de gespannen verhouding tussen literaire kwantiteit en kwaliteit. Het lijkt erop dat hij die om de zoveel jaar een keutel legt en die eindeloos oppoetst, beter beantwoordt aan het ideaalbeeld van de schrijver dan hij die regelmatig een boek aflevert. Al die voorbeelden van veel publicerende schrijvers die hoogwaardig werk hebben afgeleverd (Philip Roth, Simenon, Bob Dylan) alsook de talrijke voorbeelden van weinig publicerende schrijvers die broddelwerk hebben afgeleverd (vul zelf in) zouden onderhand genoeg tegenbewijs moeten hebben geleverd. Eindelijk kreeg ik de kans deel te nemen aan een case study over kwantitatief schrijven. Ik ging akkoord: ik zou hun mentor zijn.

nieuws

cult

zine