Boeken

Gevild en gevierendeeld: executies door de eeuwen heen ★★★★☆

3 De executie van Louis XVI in 1793 in Parijs. © INTERFOTO

Jonathan Moore schreef een zakelijke geschiedenis van de executie waarin bij de vleet wordt gespiest, opgehangen, voor de beesten geworpen en gevierendeeld. Tijd om een eind te maken aan die barbaarse doodstraf, besef je na het lezen.

Share

Oorspronkelijk wou men het lijden van de ter dood veroordeelde zo lang mogelijk rekken

Wie in de zestiende eeuw Londen binnenkwam via London Bridge, toen de belangrijkste toe­gangs­poort, kon er moeilijk naast kijken. Op staken tussen de kantelen stonden tientallen gespieste hoofden, om de bezoekers meteen te waarschuwen wat hen te wachten stond wanneer ze zich niet aan de wet hielden. De hoofden werden afgehakt, gekookt in een kruidenmengsel om ze minder lekker te maken voor de vogels en dan door de Keeper of the Heads op een staak gespiest. 

Het lijkt een rotjob, maar in Londen benijdde iedereen die keeper.

nieuws

cult

zine