Boekensector

André Vandorpe stapt op als algemeen directeur Boek.be

André Vandorpe legt op 31 juli zijn functie neer als algemeen directeur bij Boek.be. Dat meldt de koepelorganisatie van de Vlaamse boekensector in een persbericht.

1 André Vandorpe. © Yann Bertrand

Sinds begin 2017 werkt het Huis van het Boek vanuit een omgekeerde dynamiek met GAU (vereniging van de algemene uitgevers), GEWU (vereniging van educatieve en wetenschappelijke uitgevers) en VVB (vereniging van Vlaamse boekenverkopers) als beleidsbepalende verenigingen aan de belangen van uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen.

"Nu dat herstructureringsproces - met veel toewijding en volgehouden inzet door algemeen directeur Vandorpe geïmplementeerd - voorspoedig is afgerond, heeft André Vandorpe in goed onderling overleg met de voorzitters van de verenigingen besloten om per 31 juli zijn functie bij Boek.be te beëindigen."

Boekenbeurs

De lopende projecten, zoals de Boekenbeurs, worden onverwijld verder georganiseerd. De interne organisatie wordt in samenspraak met het personeel, het dagelijks bestuur van Boek.be en de verantwoordelijken van de drie bonden verder uitgetekend en zal in de komende weken worden gecommuniceerd, luidt het.

André Vandorpe trad half april 2013 aan als algemeen directeur bij Boek.be, in opvolging van Geert Joris, die algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie was geworden.

nieuws

zine