Stormweer

Zo wapent u zich tegen de komende storm: "Blijf weg van de kust"

Weermannen nuanceren: "Dit is niet de zwaarste storm in vijftig jaar"

Hoewel de storm die morgen over ons land trekt dan toch niet de zwaarste in vijftig jaar zal zijn, worden er aan de kust en in Antwerpen volop preventieve maatregelen genomen. Maar ook u treft best enkele voorbereidingen.

1 De stormmuur op de dijk van Oostende tijdens de Sinterklaasstorm van 2013. © BELGA

Hoe erg wordt het?

Gisteren werd nog gewaarschuwd voor de "zwaarste storm in vijftig jaar", maar volgens weerman David Dehenauw zal het zo'n vaart niet lopen. "Maar de stormvloed wordt wel één van de hoogste van de voorbije jaren", klinkt het. 

Het is de combinatie van een felle noordwesterstorm en springtij die vanaf morgen voor wateroverlast kan zorgen. Dehenauw vergelijkt het met een bak vol water waar je aan één kant op blaast. 

Supermaan

Zijn collega Frank Deboosere viel bijna van zijn stoel toen hij las dat de felste storm in vijftig jaar op komst was, zo schrijft hij op zijn website. Springtij komt immers om de 14 dagen voor, wanneer de zon, de maan en de aarde op ongeveer één lijn staan. De zon en de maan bundelen dan hun krachten, waardoor de getijden veel extremer zijn, met springtij tot gevolg. 

Bovendien staat de zon in januari het dichtst bij de aarde, waardoor we eigenlijk bijna van een supermaan kunnen spreken, aldus Deboosere. Hoe dichter de zon en de maan bij de aarde staan, hoe meer water er wordt aangetrokken. Als er dan ook nog eens e
en felle noordwestenwind opsteekt die grote hoeveelheid water naar de kusten van West-Europa stuwt, leidt dat in combinatie met springtij tot erg hoge waterstanden.

Sinterklaasstorm

Voor de kust wordt morgen een waterstand van 6,30 meter verwacht. Dat is vergelijkbaar met de Sinterklaasstorm die in 2013, die destijds met 6,33 meter in Oostende zorgde voor de hoogste waterstand in zestig jaar. In Antwerpen bedroeg het waterpeil in 2013 7,24 meter. 

In Antwerpen bereikte de waterstand afgelopen nacht een hoogtepunt van 6,5 meter. Dat blijft echter een halve meter onder de 'blauwe steen', de rand van de Antwerpse Kaaien, waardoor de situatie voorlopig onder controle is. 

Door de hoge waterstand van de Schelde zullen verschillende overstromingsgebieden in werking moeten treden, stelt Wim Dauwe van Waterwegen en Zeekanaal in Gazet van Antwerpen. Wellicht zal ook het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen, de Polders van Kruibeke, voor het eerst vollopen. Verwacht wordt dat de waterstand in Antwerpen morgen om 16.30 uur 7,10 tot 7,40 meter zal bedragen, wat betekent dat er gevaarlijk stormtij op komst is. 

Welke maatregelen worden genomen?

Aan de kust

Aan de kust is men al volop bezig met het oprichten van een stormmuur om te vermijden dat het zeewater de binnenstad in loopt. Dat is onder meer het geval in Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort. In Middelkerke wordt het strand volledig afgesloten. Intussen zijn in West-Vlaanderen al 12.000 zandzakjes gemaakt, onder andere voor Nieuwpoort en Oostende. 

De Civiele Bescherming komt tussen om te helpen waar mogelijk, onder andere door dijken te dichten. Als de situatie verergert, kan zij opgeroepen worden om zware pompwerken uit te voeren, elektriciteit te voorzien of om te helpen de bevolking te evacueren.

Volgens Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, zijn alle nodige voorbereidingen getroffen. Hij roept mensen op om zeker niet af te zakken naar de kust. "We roepen ramptoeristen nu al op om weg te blijven van stranden en dijken", zegt hij. "De golven zullen dan wel spectaculair zijn, het is zeker niet ongevaarlijk."

Aan de hele kust is het tot vrijdag middernacht ook verboden om te surfen, zeilen, kitesurfen en jetskiën.

Tussen Oostende en Wenduine zullen morgenmiddag drie uur geen trams rijden, meldt Inge Debruyne van De Lijn West-Vlaanderen. Concreet zal de kusttram vanaf 12.30 uur tot 15.30 uur niet rijden tussen de haltes Oostende-Station en Wenduine-Centrum. Er zullen ook geen vervangbussen rijden. Daarnaast zullen ook de buslijnen 4 en 9, die Oostende en Bredene met elkaar verbinden, ernstig verstoord worden. Tussen Middelkerke en Oostende zal de kusttram mogelijk ook hinder ondervinden van de storm. 

In Antwerpen

In Antwerpen blijven de Scheldekaaien afgesloten, maar er worden ook zandzakjes geplaatst. Gisteren moesten inwoners van Antwerpen hun auto al van de Scheldekaaien weghalen en werd de waterkeringsmuur afgesloten. Dat blijft ook vandaag en morgen nog het geval. Zeker vrijdag is de kans groot dat het water de Scheldekaaien blank zet.

De lokale politie roept iedereen die nog geparkeerd staat op de Scheldekaaien om zijn of haar auto daar weg te halen. Vanaf morgen worden alle achtergebleven auto's weggesleept, op kosten van de eigenaar.

Wat kunt u zelf doen?

Er worden morgen rukwinden verwacht van 70 tot 90 kilometer per uur, dus het is verstandig om zelf ook enkele voorbereidingen te treffen.

- Controleer of er geen dakpannen los zitten en of uw dakgoten niet verstopt zijn. Ook zonnepanelen, dakgoten en schotelantennes moeten goed zijn vastgemaakt. Uiteraard doet u dat best op voorhand, en nooit tijdens een storm.

- Kijk na of uw schoorsteen geen barsten vertoont.

- Sluit indien mogelijk uw rolluiken, zij beschermen de ruiten tegen wind, regen en rondvliegende voorwerpen.

- Zorg dat alle ramen en deuren goed gesloten zijn.

- Zet tuinmeubilair zoveel mogelijk binnen en sluit uw tuinhuis goed af.

- Controleer regelmatig of de bomen in uw tuin nog gezond zijn, en of er geen takken dreigen af te breken. 

- Hou uw huisdieren zoveel mogelijk binnen.

- Blijf bij stormweer zoveel mogelijk binnen. Blijf ook weg uit parken en bossen. Moet u toch buiten, schuil dan nooit onder een boom. Parkeer ook uw auto niet onder een boom.

- Verplaats u tijdens een storm bij voorkeur via het openbaar vervoer.

- Luister naar het nieuws en het weerbericht. U kunt de situatie ook online opvolgen via www.waterinfo.be (voor de getijden in Antwerpen) en www.kustweerbericht.be (voor de getijden aan de kust).

- Hebt u toch schade? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Neem foto's van de beschadigingen.

cult