Wetstraat

Wooncrisis: Homans weigert in te binden

Vlaanderen neemt geen maatregelen om erkende asielzoekers te huisvesten

1 Woonminister Liesbeth Homans wil niet raken aan de huurpremie. De huidige maatregelen voor sociaal zwakkeren volstaan.

Vlaanderen zal zelf geen extra inspanningen leveren om erkende vluchtelingen te huisvesten. Ze worden geholpen door onze bestaande diensten, stelt minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Het zijn de lokale besturen die in de bres moeten springen.

Share

'Het opvangprobleem van Francken wordt het woonprobleem van Homans'

An Moerenhout, Vlaams parlementslid (Groen)

"Zonder dak boven je hoofd kun je niet eens beginnen te denken aan onderwijs voor je kinderen, een job zoeken of een inburgeringscursus volgen." Eind augustus waarschuwde Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, al voor het nijpende probleem waarmee Vlaanderen geconfronteerd zal worden: waar gaan al die vluchtelingen wonen eens ze erkend zijn? Het is de basis voor hun integratie, argumenteerde ze.

We zijn bijna drie maanden later en er is bitter weinig veranderd. Er is dan wel geld vrijgemaakt voor de steden en gemeenten, minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) heeft vanuit Vlaanderen geen nieuwe maatregelen genomen.

nieuws

cult

zine