binnenland

Werkgelegenheid bij overheid ligt hoger dan gemiddeld

De werkgelegenheid in de "institutionele sector van de overheid" bedraagt in België 18,5 procent van de totale werkgelegenheid en is daarmee hoger dan het gemiddelde van zeventien OESO-lidstaten met een vergelijkbare economische ontwikkeling (17,4 pct). Het gemiddeld loon in strikte zin is dan weer lager dan gemiddeld. Dat blijkt vandaag uit een studie van het Planbureau.

807.000 arbeidsplaatsen bij overheid in 2007

In 2007 telde België 807.000 arbeidsplaatsen in de institutionele sector van de overheid: 142.000 bij de centrale overheid, 349.000 bij de gefedereerde entiteiten, 286.000 bij de lagere overheid en 30.000 in de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen. In België omvat de overheidssector in hoofdzaak de overheid in strikte zin (425.000) en het openbaar onderwijs (331.000).

In België nam de werkgelegenheid (voor de overheid in strikte zin) ook toe in de vergelijking met de 17 OESO-landen. Tussen 1995 en 2006 steeg het aantal loontrekkenden per 100 inwoners er met 0,4, terwijl het gemiddelde met 0,1 daalde.

Ook het totaal aantal lonen binnen de overheid in "zuivere" zin (zonder defensie en openbare orde en veiligheid) ligt hoger in de vergelijking: 3,9 procent van het bbp tegenover gemiddeld 2,5 procent in 2006. Tussen 1995 en 2006 noteert trouwens enkel België een stijging van het totaal van de bezoldigingen.

Maar die positie bovenaan wordt verklaard door het aantal arbeidsplaatsen. Het gemiddeld loon (per werknemer) bij de overheid in strikte zin is minder hoog dan het gemiddelde. "Dat verschil wordt misschien voor een deel verklaard door het geringer aantal 50-plussers bij de overheid in strikte zin in België (27,9 pct) dan het gemiddelde (30,4 pct)." (belga/mvdb)

nieuws

cult

zine