Standpunt
Barbara Debusschere

Wat is een ouder?

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen

1 Barbara Debusschere. Tim Dirven

Ook een familielid met wie je geen koppel vormt, mag jouw kind adopteren. Dat besluit het Grondwettelijk Hof in het voordeel van tweelingzussen. Ze delen elkaars leven en wonen samen. Een van hen kreeg via donorsperma een dochter en daar zorgen ze samen voor.

Het Hof beslist dat de zus die niet de biologische moeder van de dochter is haar mag adopteren. Want ook al vormen ze geen koppel, ze zijn een soort gezin.

De wet verbiedt nog altijd adoptie tussen broers en zussen, maar een uitzondering maken lijkt na dit precedent makkelijker.

Zo herdefiniëren deze juristen ouderschap.

Recentelijk gaf onze maatschappij daar, terecht, al nieuwe invullingen aan, omdat de werkelijkheid niet strookt met het klassieke model.

nieuws

zine