opinie
Patrick Loobuyck

Waarom terugbetaling NIP-test goede maatregel is

Patrick Loobuyck is moraalfilosoof aan de Universiteit Antwerpen en de UGent en opiniemaker voor De Morgen.

1 Patrick Loobuyck: 'Denk van een NIP-test wat je wilt, het is geen nazipraktijk.' Karel Duerinckx

De terugbetaling van NIPT, de niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van onder andere het syndroom van Down, veroorzaakt een debat. Dat is goed, maar het is spijtig dat er al vlug kromme redeneringen worden gemaakt, waardoor het gesprek soms aan de essentie voorbij dreigt te gaan.

Zo zegt Etienne Vermeersch in 'Zeno' in deze krant (3/6): "We hopen dat kinderen met Down uiteindelijk zullen uitsterven." Een ongelukkige formulering, die verkeerdelijk de indruk wekt dat de test deel uitmaakt van een eugenetisch programma gericht op rasverbetering. Denk evenwel van een NIP-test wat je wilt, het is geen nazipraktijk. Niemand is verplicht de test te gebruiken en hij kadert niet in een perverse zuiverheidstheorie.

nieuws

cult

zine