Boscompensatiefonds

Vlaams parlement duwt Schauvliege in de hoek: "U weegt niet op deze regering"

Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft zich vandaag in het Vlaams Parlement moeten verantwoorden over het dossier van het boscompensatiefonds en voor haar aanval op het VRT-programma De Afspraak. Opvallend was dat de CD&V-minister weinig tot geen steun kreeg van coalitiepartners Open Vld en N-VA. Het oordeel van de oppositie was dan ook snoeihard. "U weegt niet in deze regering", zei Groen-fractieleider Björn Rzoska. Sp.a-parlementslid Bruno Tobback beschuldigde Schauvliege van "wanbeleid".

Heeft minister Schauvliege binnen de Vlaamse regering voldoende aangedrongen op het vrijgeven van de historische reserves van het boscompensatiefonds? En is de minister uit de bocht gegaan met haar scherpe kritiek op het het VRT-programma De Afspraak dat over de kwestie een interview had met komiek Wouter Deprez? Die vragen stonden vandaag centraal in een debat in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Share

Schauvliege over haar kritiek op De Afspraak: 'Ik heb enkel de leugens die verteld werden, willen rechtzetten'

Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu

De minister herhaalde dat de Europese begrotingsregels een impact hebben op het inzetten van de reserves uit het fonds, maar dat er binnen de regering altijd "collegiaal" over de kwestie is beslist. Ze verwees ook naar de inspanningen om het fonds uit te breiden naar lokale besturen en recent ook naar particulieren en vzw's. Verder worden volgens haar ook nog andere pistes bekeken om de historische reserves te kunnen vrijmaken.

"Wanbeleid"

1 Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V). © BELGA

De oppositie nam met die uitleg geen genoegen. Volgens Groen en sp.a heeft Schauvliege binnen de regering gewoon onvoldoende op tafel geklopt. "Het resultaat is dat er nu virtuele bossen op een spaarrekening staan. U weegt niet meer in deze Vlaamse regering", zei Groen-fractieleider Rzoska. Volgens sp.a-parlementslid Bruno Tobback gebruikt Schauvliege de begrotingsregels als "schaamlapje". De voorbije jaren is er stelselmatig meer geld in het fonds gevloeid dan er is uitgegeven. Volgens Tobback had Schauvliege die middelen perfect en zonder begrotingsperikelen kunnen inzetten. "U hebt ieder jaar miljoenen laat liggen die u had kunnen gebruiken voor bosuitbreiding", aldus Tobback.

Tobback betreurt dat Schauvliege haar pleidooi niet hard gemaakt heeft aan de regeringstafel. "Op het vlak van klimaat durft u wel soloslim spelen. Dat u dat hier niet heeft gedaan is een bewijs van een ongelooflijk gebrek aan engagement". Hij beschuldigt Schauvliege ronduit van "wanbeleid". "In plaats van bladeren groeien intussen alleen de intresten aan", besloot de sp.a'er.

Share

'Schauvliege gebruikt de begrotingsregels als schaamlapje. Haar aanpak vertoont een gebrek aan engagement'

Bruno Tobback, sp.a-parlementslid

Opvallend was dat Schauvliege weinig tot geen steun kreeg van coalitiepartners Open Vld en N-VA. Zo zei N-VA-parlementslid Piet De Bruyn dat de middelen uit het fonds wel degelijk kunnen aangewend worden, maar dat de slaagkansen onder meer afhangen van de "politieke overredingskracht" binnen de regering. 

Wat de kritiek op het VRT-programma De Afspraak betreft, ontkent Schauvliege dat ze de persvrijheid heeft willen beknotten. "Ik heb enkel de leugens die verteld werden, willen rechtzetten", klonk het. Ook in die verdediging stond de CD&V-minister opvallend alleen. Volgens Rzoska is Schauvliege ook duidelijk "teruggefloten" door minister-president Geert Bourgeois. Hij blijft er ook bij dat de uitspraken van Schauvliege "dicht aanleunen bij censuur" en ingaan tegen de in de Grondwet verankerde persvrijheid.

Functioneren Schauvliege wordt niet in vraag gesteld

In het Vlaams Parlement wou Groen met de steun van sp.a morgen een actualiteitsdebat houden over het functioneren van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Maar Vlaams Belang, de derde oppositiepartij, steunde die vraag niet en ook de meerderheidspartijen hielden de boot af.

nieuws

cult

zine