Natuur

Tienduizenden zwaluwen zijn vermist

1

De oversteek vanuit Afrika verloopt allesbehalve zoals voorzien, en dus zullen de huiszwaluw en de boerenzwaluw dit jaar in onze contreien amper eieren leggen. "Er zit momenteel heel veel vertraging op de zwaluwtrek", vertelt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. 

"Heel geleidelijk komen ze aan, maar het is zeker niet de grote massa die er normaal moet zijn. Zowel op de broedlocaties als op de bestaande telpunten zien we enorm lage aantallen." Normaal vliegen miljoenen vogels in een maand de 8.500 kilometer tussen Sub-Sahara-Afrika en Europa. Daarvan bereiken jaarlijks enkele tienduizenden broedparen ons land. Waar ging het mis? 

"Vermoedelijk is er in westelijk Afrika, waar de zwaluwen langsvliegen, een problematisch natuurfenomeen opgedoken. Maar wat er exact is gebeurd, weet niemand. Misschien waren er zware zandstormen of is er extreme droogte geweest. Door die twee fenomenen kan er heel veel sterfte optreden." En ook al landen de vogels hier de komende weken, dan nog heeft deze vertraagde overtocht nefaste gevolgen. 

"Het broedseizoen is eigenlijk al begonnen. Als ze nu zouden arriveren - wat ik niet verwacht - dan kunnen ze nog eieren leggen. Maar de kans is groot dat de laatkomers niet zullen broeden. Dat gebrek aan voortplanting zal zich de komende jaren jammer genoeg hard laten voelen in de zwaluwpopulatie", voorspelt Driessens. 

nieuws

cult

zine