Update

Vergetelheid van de regering: federale waakhond ligt stil

1 Foto ter illustratie © BELGA

Wie documenten opvraagt bij een federale overheid, maar een njet krijgt, kan voorlopig niet meer terecht bij de onafhankelijke toezichthouder, de Commissie Toegang Bestuursdocumenten (CTB). Ondanks dat de premier er in juli vorig jaar op werd geattendeerd, is het vierjarige mandaat van de leden vorige maand verlopen. Vrijdagavond kwam er uiteindelijk reactie van bij de premier: tijdens de volgende ministerraad zou de kwestie worden opgevolgd.

Het staat in de grondwet: iedereen heeft het recht elk bestuursdocument - mails, rapporten, brieven, enzovoort - in te zien of er een kopie van te krijgen. Een overheid kan enkel weigeren op basis van een uitzonderingsgrond uit de openbaarheidswet, zoals privacy of staatsgeheim.

Bij een (stilzwijgende) weigering kan de burger normaliter terecht bij een onafhankelijk controleorgaan, dat onderzoekt of de overheid niet onterecht informatie achterhoudt.

Federaal is dat voor de meeste zaken de Commissie Toegang Bestuursdocumenten. Maar die is sinds kort niet meer actief. De leden werden in april 2013 voor vier jaar benoemd, dus tot vorige maand. Wie de CTB nu aanschrijft, krijgt de boodschap dat het mandaat is verlopen en dat "de regering tot nu toe heeft nagelaten te voorzien in de nieuwe samenstelling".

Nog volgens de Commissie werd de eerste minister al in juli vorig jaar van het einde van het mandaat op de hoogte gebracht.

De CTB is bevoegd voor alle niet-milieugerelateerde documenten. Bevat het document toch (deels) milieu-informatie, dan kan de aanvrager (ook) terecht bij de 'Beroepscommissie Toegang Milieu-informatie' (BTM). Die Beroepscommissie lag vorig jaar ook maandenlang stil doordat afgelopen mandaten niet tijdig werden vernieuwd. Beide commissies vragen overigens al jaren om een eengemaakt federaal openbaarheidssysteem.Kabinet Michel reageert

Het kabinet van de premier reageert vrijdagavond dat tijdens de volgende ministerraad de benoeming van twee experts ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zodat de Commissie Toegang Bestuursdocumenten weer normaal kan functioneren. Het kabinet geeft toe dat er moeilijkheden zijn geweest bij de aanwervingen, met name omdat één van de twee experts "zich op het einde van de procedure heeft teruggetrokken".

nieuws