binnenland

VDAB-topman Fons Leroy voorzitter van Europees netwerk van bemiddelingsdiensten

1 © Photo News

Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB, is de komende twee jaar voorzitter van ENPES. Dat is een Europees netwerk van publieke arbeidsbemiddelingsdiensten. "Hiermee krijgt Vlaanderen de kans om een voortrekkersrol te spelen op Europees niveau", aldus de VDAB.

Leroy werd gisteren tot voorzitter verkozen tijdens een ENPES-bijeenkomst in het Nederlandse Amsterdam.

Het netwerk komt om de zes maanden bijeen met de bedoeling de internationale samenwerking te bevorderen bij het aanpakken van uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld op het vlak van migratie, tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en het invullen van knelpuntvacatures.

"Het is een eer om vanuit Vlaanderen een trekkersrol te mogen vervullen op Europees niveau", reageert Leroy. "Inzetten op publiek-private samenwerkingen op Europees niveau is een van mijn belangrijkste ambities. De kruisbestuiving van verschillende partnerschappen moet leiden tot een sterkere Europese arbeidsmarkt. Hiervoor is er nood aan een kader waarin de lidstaten aan de slag kunnen gaan."

cult

zine