Onderwijs

Vaste benoeming op de helling

Rondvraag toont aan dat leeuwendeel van Vlaamse leraars rigide systeem liever afgevoerd zien

2 Bijna de helft van de ondervraagde leraars zegt een degelijk contract van onbepaalde duur te verkiezen boven een vaste benoeming.

Het heiligste huisje van ons onderwijs, de vaste benoeming, mag worden gesloopt. Tot die conclusie komt een aanzienlijk deel van onze leerkrachten in een bevraging van Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (Open Vld).

2 © Bob Van Mol
Share

'Als je het verandert, moeten er voldoende garanties zijn om leerkrachten te beschermen tegen willekeur'

Lieven Boeve, topman katholiek onderwijs Vlaanderen

Een groot deel van de Vlaamse leerkrachten werd bevraagd door onderwijsspecialiste Brusseel. Zij zette een rondvraag op, die De Morgen kon inkijken, en verstuurde die naar alle schooldirecties in Vlaanderen en naar de Nederlandstalige scholen in het Brussels Gewest. De enquête is niet wetenschappelijk gevalideerd, maar werd wel ingevuld door 3.513 leerkrachten van alle leeftijden, uit alle provincies en alle onderwijsnetten.

Globaal geven de leerkrachten aan (zeer) gemotiveerd te zijn. Wel maken ze melding van een te grote administratieve belasting, die zij soms interpreteren als een gebrek aan vertrouwen en die mee veroorzaakt dat jonge leerkrachten de job binnen enkele jaren vaarwel zeggen.

nieuws

cult