22 maart

Vakbonden Brussels Airport: "Beveiliging luchthaven moet beter"

De veiligheid op Brussels Airport kan nog steeds beter. Dat zeggen de vakbonden, die wel erkennen dat er sinds de aanslagen van 22 maart heel wat inspanningen zijn gedaan. "Maar intussen is de veiligheidsperimeter weer verkleind en is er heel wat weer teruggedraaid", klonk het in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen.

1 De aankomsthal van Brussels Airport bleef een tijdlang dicht na de aanslagen van 22 maart. © Photo News

Absolute veiligheid verzekeren is onmogelijk en de aanslagen van 22 maart waren hoe dan ook niet te vermijden, met welke maatregelen dan ook. Met die klare boodschap begonnen de uitgenodigde vakbondslui van Brussels Airport vandaag hun betoog in de parlementaire onderzoekscommissie. Volgens hen gaven de extra controles bij de heropening het luchthavenpersoneel ook duidelijk "een veiliger gevoel".

Share

'Het vertrouwen in de nieuwe systemen moet nog groeien. Men kan wel zeggen dat die camera's intelligent zijn, maar de mensen willen dat toch graag bewezen zien.'

Bart Neyens, ACOD

In de maanden nadien werden de erg ingrijpende controles buiten het luchthavengebouw weer afgebouwd en vervangen door andere systemen, zoals intelligente camera's en het opsporen van verdacht gedrag via trainingen in 'behavioural detection'. "Het vertrouwen in de nieuwe systemen moet nog groeien", aldus ACOD'er Bart Neyens. "Men kan wel zeggen dat die camera's intelligent zijn, maar de mensen willen dat toch graag bewezen zien."

Een pasklaar antwoord op de vraag of de luchthaven nu veiliger is, kwam er van de vakbondslui dan ook niet. "Iedereen is in elk geval beter gesensibiliseerd, maar alles kan beter", klonk het.

Verbeterpunten

Concreet zien de vakbonden nog een hele reeks verbeterpunten. Zo hekelden ze opnieuw het uitblijven van een grootschalige evacuatieoefening, wordt het veiligheidspersoneel door de uitbater al eens ingeschakeld voor andere zaken, is de responstijd bij incidenten soms te lang en schort er nog steeds een en ander aan de uitreiking en de geldigheidsduur van de veiligheidsbadges.

Andere punten van kritiek overlappen minstens deels met meer algemene syndicale verzuchtingen rond automatisering en de toename van tijdelijke en interimcontracten. Ook dat is nefast voor de veiligheid, liet ACV'er Bjorn Vanden Eynde verstaan. De vakbonden missen ook structureel overleg met de uitbater van Brussels Airport en de bevoegde kabinetten en diensten rond veiligheid.

Share

De vakbondslui herhaalden wat ze kort na de aanslagen al aan de kaak hadden gesteld. Met name dat er toen sprake is geweest van een "heksenjacht" naar werknemers van vreemde origine

Tot slot herhaalden de vakbondslui wat ze kort na de aanslagen al aan de kaak hadden gesteld in een open brief. Met name dat er toen sprake is geweest van een "heksenjacht" naar werknemers van vreemde origine. Tegelijk is onder meer door - volgens de vakbonden absoluut ongegronde - geruchten over clandestiene gebedsruimtes "een hele bevolkingsgroep gestigmatiseerd en veel vertrouwen verloren gegaan", besloot Sandra Langenus.

nieuws