Palliatieve sedatie

UZ Brussel registreert vanaf nu palliatieve sedatie

1 Wim Distelmans, expert inzake palliatieve zorg, klaagt al langer over een gebrek aan transparantie bij palliatieve sedatie. © AP

Het UZ Brussel is gestart met de registratie van palliatieve sedatie. Het is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in België en zelfs wereldwijd die dat doet. Met de registratie wil het UZ Brussel klaarheid scheppen voor patiënten en hun omgeving. Daarnaast moet het initiatief ertoe leiden dat de technische uitvoering van de medische handeling verbetert.

Palliatieve sedatie kan enkel tijdens de sterffase van patiënten, als die nog maximaal een à twee weken te leven hebben. Slaagt een arts er niet meer in om de hinderlijke symptomen van de patiënt onder controle te krijgen, dan kan met slaapmedicatie het bewustzijn worden verlaagd. Het doel is het verlichten van de pijn. Palliatieve sedatie kan licht of diep zijn. Bij diepe sedatie reageert de patiënt niet meer.

nieuws

cult

zine