Onderwijs

Trekt onderwijsminister Hilde Crevits de Karel de Grote Hogeschool voor?

De Antwerpse Karel de Grote Hogeschool mag van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vanaf volgend academiejaar tot vijf extra opleidingen organiseren. Zij dreigt als enige een uitzonderingspositie te krijgen van de Vlaamse regering. Andere hogescholen gaan fel in het verzet.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en de Vlaamse Regering willen de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) bij uitzondering vijf extra opleidingen verlenen. Concreet gaat het om de zogeheten HBO5- of graduaatsopleidingen. Vandaag tellen die zo’n 14.000 studenten in opleidingen als sociaal-agogisch werk en industriële wetenschappen. Jongeren worden er gedurende ongeveer twee jaar voorbereid op een beroep. 

Nu gebeurt dit nog aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO), maar de Vlaamse regering wil deze opleidingen een boost geven. Er werd beslist dat zij deel zullen uitmaken van het hoger onderwijs. 

nieuws

cult

zine