Onderwijs

Steinerscholen komen in het gedrang

Het steineronderwijs mag vandaag haar eigen eindtermen schrijven. Maar de meeste politieke partijen willen daar niet langer van weten. Alleen CD&V stribbelt tegen.

1 © ID/ photo agency

Vandaag maakt het steineronderwijs haar eigen eindtermen, het minimum dat een groep leerlingen moet kennen en kunnen. Het Vlaams Parlement ziet die als gelijkwaardig ten opzichte van de eindtermen die door de overheid worden opgelegd. Maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Binnen de commissie Onderwijs in het Parlement stellen bijna alle partijen dat die uitzonderingspositie niet langer wenselijk is. “Als de overheid de leerkrachten, de werkingsmiddelen en de infrastructuur van die scholen subsidieert, mag ze dan niet verwachten dat ze de minimumdoelen onderwijzen?", zegt Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open Vld) in De Tijd.

De Federatie Steinerscholen raakt zo betrokken in de eindtermendiscussie. 

nieuws

cult

zine