Erfenis

Sp.a: "Erfbelasting hoeft geen belasting op miserie te zijn"

90 procent van de Vlamingen kan worden vrijgesteld van de erfbelasting als de 10 procent grootste vermogens "een faire bijdrage" zouden leveren. Dat zegt oppositiepartij sp.a na een nieuwe analyse. "Je moet nog altijd geen waanzinnige tarieven heffen om evenveel op te halen als vandaag."

Eind februari bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de erfbelasting. De langstlevende partner krijgt een vrijstelling tot 50.000 euro en de hoogste belastingschijf op de erfenis van een vriend of een ver familielid valt weg. Na de paasvakantie buigt het parlement zich over de hervorming.

Share

'We doorprikken het verhaaltje dat een erfbelasting een belasting op miserie zou zijn'

Joris Vandenbroucke (sp.a)

Sp.a grijpt dat moment aan om nogmaals te pleiten voor een volledig ander systeem, "want wat de Vlaamse regering beslist heeft, is niet meer dan gemorrel in de marge", zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke.

nieuws

cult

zine