Religie

Repressieve overheid laat moslim koud

1 Moslims bidden in een moskee in het Franse Evry. © Photo News

Gaan moslims vuriger geloven als de overheid hun religieuze beleving beknot? Of worden islamieten net meer seculier bij een beleid dat onvriendelijk is voor moslims? De regering heeft amper impact, zo blijkt.

Een Europees vergelijkend rapport trok deze ontnuchterende conclusie en publiceerde het onderzoek in het vakblad Journal of Ethnic and Migration Studies.

Zo gingen de onderzoekers te werk: in verschillende Europese landen werden proefpersonen van Marokkaanse, Turkse, Pakistaanse en ex-Joegoslavische origine telefonisch bevraagd over hun religieuze beleving. Aan de hand van antwoorden op vragen over moskeebezoek en de frequentie van het (thuis) bidden, werd een score van 'religiositeit' toegekend. Omdat bevraagden weleens sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven, wordt een autochtone 'controlegroep' gebruikt.

Ook het beleid en het discours van de media in de betrokken landen (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland, Nederland) is geanalyseerd en gequoteerd als 'open' of 'gesloten'. Een verband met beleid of discours vonden de onderzoekers niet: waar Zwitserland een heel restrictief kader hanteert, zijn er in Groot-Brittannië net ruime rechten voor religieuze minderheden. Toch is in deze beide landen de religieuze beleving het laagst.

België open en gematigd

Share

'Ex-Joegoslaven zijn het meest seculier, Pakistanen het meestreligieus, Turken en Marokkanen zitten daar middenin'

Dirk Jacobs, coauteur onderzoek

Het hoogst is de religiositeit in ons land en in Frankrijk. Maar waar België gequoteerd wordt als redelijk open en met een gematigd discours in de media, stellen de Franse overheid en media zich negatiever op voor moslimminderheden.

Belangrijk, stelt coauteur Dirk Jacobs, is de vaststelling dat de onderlinge verschillen vooral te maken hebben met afkomst. "Zo zijn ex-Joegoslaven het meest seculier, de Pakistanen het meest religieus. Marokkaanse en Turkse Europeanen zitten daar middenin. Dat vinden we terug in alle onderzochte landen."

Dit doorprikt volgens Jacobs de vaak politiek populaire stelling dat de islam 'strenger' aangepakt moet worden, of dat het beleid juist 'opener' moet zijn om de samenleving meer seculier te krijgen. "Wie daar in positieve of negatieve zin naar streeft, pleit voor een slag in het water."

nieuws

zine