visumrel

Regering verliest andermaal procedure in dossier visum Syrische familie

1 © photo_news

De arrondissementsrechtbank van Brussel, zetelend in verenigde vergadering, heeft het beroep van de Belgische staat tegen een beslissing van de Franstalige beslagrechter van Brussel ongegrond bevonden. De rechter weigerde de proceduretaal te veranderen in het dossier van het visum voor het Syrisch gezin. Zo meldt Le Libre Belgique vandaag op zijn website.

Op 7 december had het hof van beroep van Brussel de Staat bevolen, op straffe van een dwangsom, een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te voeren, die de Dienst Vreemdelingenzaken verplichtte een humanitair visum af te leveren aan de familie die uit Aleppo wilde vluchten. De regering verzette zich op aangeven van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en startte verschillende procedures om het arrest niet te moeten uitvoeren. Eén van de procedures had betrekking op de keuze van het Frans als proceduretaal.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert op Twitter dat de uitbetaling van de dwangsom blijft opgeschort. "0€ betaald", klinkt het.

Dossier Wetstraat
Dossier Wetstraat

Lees alle artikels