Terreurdreiging

Regering lanceert antiterreurpakket

Reeks maatregelen wordt vandaag goedgekeurd, nog twijfel over timing

2 © Wouter Van Vooren

Ook de politiek schakelt vandaag een versnelling hoger in de strijd tegen de terreur, na de politieacties van gisteravond. De federale regering keurt op de ministerraad een groot pakket maatregelen goed. Al blijft het een open vraag hoe snel die ook uitgevoerd kunnen worden, en hoeveel ze kosten.

Share

Het is niet zeker wanneer de eerste soldaten in het straatbeeld kunnen opduiken. Volgens een goed ingelichte bron zal het 'enkele dagen tot een week' duren

"Het is de bedoeling om concrete, duidelijke maatregelen te nemen. Met een duidelijke timing", vertelt premier Charles Michel (MR). "Een nulrisico bestaat niet, een wonderoplossing evenmin. Maar het is de wil van de regering om ervoor te zorgen dat de veiligheid in ons land verbetert."

Een van de belangrijkste maatregelen, zeker symbolisch, is de inzet van militairen. Bij een hoog terreurniveau (vanaf niveau drie van de vier) zullen soldaten publieke plaatsen kunnen bewaken. In Frankrijk en Italië bestaat deze optie al langer. Bij ons mogen militairen op het eigen grondgebied echter niet optreden, tenzij hun eigen leven in gevaar is.

Er zijn ook vragen over de rolverdeling: moeten soldaten een extra training krijgen om politietaken uit te voeren? En moeten ze bevelen opvolgen van de politie? Op het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA) hebben juristen zich de voorbije dagen uit de naad gewerkt om een sluitend antwoord te vinden op deze vragen. Voorlopig is er geen. Het is dus niet zeker wanneer de eerste soldaten in het straatbeeld kunnen opduiken. Volgens een goed ingelichte bron zal het "enkele dagen tot een week" duren.

Aftappen

2 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil chatsessies aftappen op onder meer Facebook, WhatsApp en Skype. © Diego Franssens

Hetzelfde verhaal bij de maatregelen die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag op tafel legt tijdens de ministerraad. Het is één zaak om ze aan te kondigen, maar een andere om ze technisch uit te werken. De meeste voorstellen zijn gericht tegen Syriëstrijders en zijn ondertussen gekend. Ze komen uit het regeerakkoord. Het gaat onder meer over het intrekken van verblijfsvergunningen, het ontnemen van de Belgische nationaliteit en het strafbaar stellen van deelname aan buitenlandse conflicten.

Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft wellicht het grootste pakket maatregelen klaarliggen. Hij wil de radicalisering binnen de gevangenis aanpakken. Binnen de gevangenissen moet een 'oordeelkundige spreiding' komen, zodat gevangenen niet verder radicaliseren. De eerste stap daarbij is radicale moslims identificeren in de gevangenis, om er daarna voor te zorgen dat er geen andere jongeren bij in de buurt komen. Dit vraagt spreidings- en studiewerk, maar is niet zo lastig, zegt de minster. Hij wil tegelijk inzetten op moslimconsulenten. Als een gevangene een vervormd, disfunctioneel beeld van religie heeft ontwikkeld, proberen zij dat om te buigen.

Enkelband

Share

Hoe gaan we dit allemaal betalen? De maatregelen zullen buiten de besparingen vallen

Geens lijkt geen voorstander van het idee van MR-fractieleider Denis Ducarme. Die stelde voor om geradicaliseerde jongeren een elektronische enkelband te geven, zodat ze beter gevolgd kunnen worden. Sowieso is het een maatregel die niet uitvoerbaar is op korte termijn. Geens heeft wel een voorstel klaar dat het mogelijk maakt om telefoongesprekken en chatsessies van wie aanzet tot terrorisme af te tappen. Het gaat dan ook om privéberichten via Facebook en WhatsApp of Skype. Momenteel kan dit alleen voor mensen die een aanslag plannen of financieren.

Blijft tot slot nog de vraag: hoe gaan we dit allemaal betalen? De maatregelen zullen buiten de besparingen vallen. Centrumrechts wil putten uit de interdepartementale provisie. Dat is een reservepot van goed 300 miljoen euro die de regering opzij heeft staan. Het is wel niet duidelijk of er genoeg geld in die pot zit. De laatste maanden hebben al een aantal ministers extra geld gevraagd voor hun departementen. Bij de begrotingscontrole in maart moet blijken wie hoeveel centen bemachtigt.

nieuws

cult