Sudan-rapport

Raadkamer wil twee Sudanezen vrijlaten na CGVS-rapport: "Risico op foltering onvoldoende onderzocht"

1 Eind vorige maand voerden verschillende ngo's acties voor transmigranten nabij het Brusselse Maximiliaanpark. © BELGA

Twee Sudanezen die opgesloten zaten in een gesloten centrum zijn vrijgelaten op basis van het Sudan-rapport van het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van afgelopen week. Dat melden verschillende bronnen. 

In beide gevallen werd hun opsluiting herroepen door de raadkamer. Die oordeelde op basis van het CGVS-rapport dat de Belgische staat onvoldoende heeft onderzocht of de betrokkenen bij hun terugkeer het risico lopen op foltering of slechte behandeling. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de Sudanezen in kwestie nog niet effectief vrij zijn.

Volgens de raadkamer ontbreekt in beide dossiers een toetsing van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat artikel 3 - centraal element in heel de Sudan-discussie - zegt dat er geen risico mag zijn op foltering of slechte behandeling bij terugkeer.

Share

De Dienst Vreemdelingenzaken is in beroep gegaan tegen de invrijheidstelling, waardoor de Sudanezen in kwestie nog niet effectief vrij zijn

"De raadkamer zegt dat het CGVS-rapport, evenals het vonnis van het Hof van Cassatie van 31 januari, bevestigt dat de staat de verplichting had om een individueel onderzoek uit te voeren naar het risico van schending van artikel 3", zegt de raadsman van één van de betrokken Soedanezen.

"Het dossier laat niet zien dat een dergelijk onderzoek werd uitgevoerd, dus de persoon moet vrijgelaten worden", klinkt het. Maar omdat de overheid in beroep is gegaan, is de betrokken Soedanees nog niet echt vrij, vult de advocaat aan.

Kans op nog meer vrijlatingen

Zowel volgens de Dienst Vreemdelingenzaken als verschillende hulporganisaties voor migranten gaat het voorlopig om de enige vrijlatingen sinds de publicatie van het CGVS-rapport. De regering heeft beloofd zich te schikken naar de aanbevelingen in het rapport. Zolang die bijsturingen nog niet gebeurd zijn, bestaat er een kans dat er nog vrijlatingen volgen op basis van dezelfde argumentatie, zo is te horen.

"Er moet geval per geval een grondig onderzoek gevoerd worden naar de risico's op foltering of onmenselijke behandeling op grond van artikel 3 van het EVRM", klinkt het bij de Dienst Vreemdelingenzaken. "Het CGVS-rapport heeft voorwaarden gesteld wat de repatriëringen naar Sudan betreft. Die voorwaarden moeten door de regering concreet ingevuld worden." 

nieuws

cult

zine