Dossier Het grote psychiatrierapport

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus, Torhout

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed. De Morgen onderzocht meer dan 100 psychiatrische instellingen. Hoe worden patiënten daar geholpen? Worden ze beter van zo'n opname? Zijn ze zelf tevreden over de behandeling die ze kregen? Wat loopt goed, wat gaat fout? Het rapport van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus, Torhout

Rapport van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Amandus

 • Jaar: 2012
 • Maand: maart
 • Aantal bedden: 60
 • Specialisaties: Ja
  PVT-afdeling De Ent is een open woonvoorziening voor personen met een chronische psychiatrische aandoening, zowel volwassenen als ouderen.
 • Forensisch aanbod: Nee
 • Wachttijd: Ja
  Een wachttijd van 4 jaar.
 • Gemiddelde verblijfsduur:
  Gemiddelde verblijfsduur: 7,3 jaar (24 bewoners langer dan 10 jaar)
 • Leeftijd:
  De gemiddelde leeftijd is 61 jaar. De jongste bewoner is 36 jaar, de oudste is 87 jaar
 • Overbezetting: Nee
 • Uitsluiting: Ja
  Exclusiecriteria voor een opname zijn: kandidaat-bewoners die de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben, kandidaat-bewoners met het dementiesyndroom, kandidaat-bewoners met een middelenmisbruik. Op vandaag zijn alle bewoners mannen. Dit is historisch gegroeid. In de toekomst zal men ook vrouwen toelaten.

Legende

 • Geen opmerkingen
 • Tekortkomingen
 • Non-conformiteiten
 • ?Onduidelijk / Niet onderzocht
 • Ja
 • Nee

ZORG

Behandeling

Wetenschappelijke aanpak
Euthanasie bij psychisch lijden?

Medicatie

Voorschrijfgedrag
Medicatiebedeling
Medicatie wordt maandelijks aangeleverd uit het PZ. De maand reserve wordt individueel bewaard in een afgesloten kast.

Personeel

Probleem met bestaffing?
Er is een tekort op de norm hoofdverpleegkundige op de campus Torhout. De vacature wordt eerstdaags gepubliceerd

Sterke punten

Indien er een palliatieve bewoner is op de campus van Torhout kan er beroep gedaan worden op regionale palliatieve thuiszorg. Ter ondersteuning van de palliatieve zorg op de campus ontvangt men subsidies van de stad Torhout. Alle activiteiten gebeuren op maat van de bewoner.

PATIËNT

Wordt het effect van de behandelingen gemeten?
Welk effect hadden de behandelingen?
Geen informatie

Peilen naar patiënttevredenheid

Patiëntenrechten respecteren
De bewoners hebben geen keuzevrijheid van huisarts. Indien er een keuzevrijheid van huisarts is, dient dit formeel en ‘duidelijk’ kenbaar gemaakt te worden aan de kandidaat-bewoners.De interne klachtenprocedure dient voor alle afdelingen duidelijk gesteld en gecommuniceerd te worden aan de bewoners.

Betrekken patiënt
Aan elke leefgroep zijn activiteitenbegeleiders toegewezen. Het aanbod komt tot stand in onderling overleg en met inspraak va n de bewoners. Er wordt voor gezorgd dat elke bewoner een zinvolle dagbesteding heeft. Op de afdeling De Ent is de bewoner aanwezig op de interdisciplinaire bewonersbespreking. De bewoner staat centraal. Hij komt zijn of haar verhaal doen. Het gesprek wordt gevoerd op maat en tempo van de bewoner. De persoonlijke begeleider probeert het gesprek te sturen aan de hand van de vooraf uitgewerkte items samen met de bewoner.

Betrekken van familie
Op de campus Torhout zijn de bezoekuren niet gelimiteerd wat niet uitsluit dat er met bepaalde familieleden/bezoekers afspraken worden gemaakt. Op afdeling De Ent wordt jaarlijks een familiedag georganiseerd. Deze dag heeft veel succes bij de bewoners en hun familie /vrienden.

ISOLATIE EN DWANG

Algemeen

Aantal isolaties en fixaties
Niet van toepassing
Aantal agressie-incidenten
Geen informatie

Infrastructuur

Afzonderingskamers

Beleid

Beoordeling isolatie- en fixatiebeleid
Niet van toepassing

Sterke punten

Geen

SUÏCIDE

Aantal zelfdodingen
In de periode 2007-2011 hebben er in de PVT geen suïcides plaatsgevonden.

Beoordeling suïcidepreventiebeleid
Sterke punten
Geen

INFRASTRUCTUUR

Comfort
Iedere bewoner beschikt over een individuele slaapkamer met lavabo en toilet. Afhankelijk van de woonvorm is er een badkamer met douche/ligbad..

Privacy
Iedere bewoner beschikt over een individuele slaapkamer met lavabo en toilet. Afhankelijk van de woonvorm is er een badkamer met douche/ligbad.

Het volledige inspectieverslag vindt u hier.

De Morgen maakte per instelling een rapport. Onze werkwijze vindt u hier.

Reactie ziekenhuis

Dit auditrapport dateert van 2012. In maart/april van dit jaar (2017) vindt er een nieuwe audit van het PVT plaats. Als algemene reactie willen wij meegeven dat ondertussen alle opmerkingen werden geremedieerd en dat een belangrijk deel van de (niet-verplichte) aanbevelingen werden doorgevoerd. Immers, we grijpen dergelijke inspectiebezoeken graag aan om onze werking blijvend te optimaliseren. Op de website van het centrum (www.amandus.be) kan het auditrapport PVT Sint-Amandus teruggevonden worden. In het psychiatrisch verzorgingstehuis kiezen we er expliciet voor om de patiënt en zijn/haar familie zo veel mogelijk bij onze zorg te betrekken (inzage in het patiëntendossier, keuze van huisarts, interne klachtenprocedure, etc.). Het PVT beschikt niet over een afzonderingskamer. Op vandaag kunnen we zeggen dat alle bewoners beschikken over een individuele kamer of een kamer met twee. Alle hedendaagse comfort is aanwezig.
1 BDD caption © Arne Depuydt

Deze online productie kwam mee tot stand met de hulp van Sien Wevers, Elisa Schanzer, Jolien Roobrouck, Lieven Miguel Kandolo, Mari Goossen, Goele Vandenberghe, Dylan Meert en Emily Van Campenhout.

Dossier Het grote psychiatrierapport
Dossier Het grote psychiatrierapport

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed. De Morgen onderzocht meer dan 100 psychiatrische instellingen. Wat loopt goed, wat gaat fout?

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine