binnenland

Proefproject: Antwerpen weert vrachtwagens tijdens begin - en einduren scholen

1 © ANP

De stad Antwerpen heeft beslist om in bepaalde woonwijken het zwaar vrachtverkeer te verbieden tijdens de begin -en einduren van scholen.

De Antwerpse zones, waar het reglement van kracht wordt, zullen op weekdagen tussen 7.30 en 9 uur en tussen 15 en 17 uur niet langer toegankelijk zijn voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Dat is ook het geval op woensdag tussen 11.30 en 13 uur. Deze venstertijden blijven van kracht tijdens schoolvakanties. De afgebakende zones beperken zich niet tot de onmiddellijke omgeving van scholen aangezien ook de routes ernaartoe veilig moeten zijn. De stad zal de maatregel eerst testen in een proefzone in Borgerhout en de Kievitwijk. 

De Voetgangersbeweging reageert uiterst tevreden op het proefproject. "Wij hopen dat andere steden en gemeenten in Vlaanderen, maar ook het Vlaams gewest, dit voorbeeld volgen en eerder zullen opteren voor verkeersveiligheid dan voor verkeersdoorstroming", aldus Tom Dhollander van de Voetgangersbeweging.

De Voetgangersbeweging wijst erop dat ze al in 2014 naar aanleiding van een dodelijk ongeval bij het Antwerpse stadsbestuur aandrong om het vrachtverkeer in schoolomgevingen te bannen, maar dat er toen nog geen draagvlak was voor deze maatregel. "Dat Antwerpen nu resoluut zal inzetten op veilige schoolomgevingen is een krachtig signaal", aldus Dhollander die spreekt van een "mooi kerstcadeau aan de Antwerpse kinderen". "Schoolomgevingen zullen veiliger worden waardoor meer kinderen kansen krijgen om te voet of met de fiets naar school te gaan."

nieuws

cult

zine