Vluchtelingen

Overheid mag sociale media screenen bij asielaanvraag: "Privacy wordt niet geschonden"

- Redactie - Bron: VRT, Het Laatste Nieuws

Om na te gaan of asielzoekers de waarheid spreken, krijgt het vluchtelingencommissariaat de wettelijke mogelijkheid om hun profielen op sociale media uit te pluizen. Het is één van de aanpassingen aan het asielrecht die de regering vandaag goedkeurt. 

1 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. © BELGA

In de praktijk worden sociale media nu al geregeld ingezet bij het doorlichten van asielaanvragen, maar rechters floten het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) al meermaals terug.

"In de nieuwe wet wordt de toelating voor het checken van het publieke deel van sociale netwerken nu juridisch gebetonneerd. Het CGVS zal voortaan ook gsm's en computers kunnen uitlezen. De asielzoeker moet daarvoor wel zijn fiat geven, maar een weigering doet de geloofwaardigheid van zijn aanvraag uiteraard geen goed", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten die een njet krijgen hun papieren 'verloren laten gaan' en zo een repatriëring verhinderen. Ook wie definitief erkend wordt, krijgt zijn originele documenten niet meer terug, maar enkel een vluchtelingenpaspoort. 

Basisrechten

Share

'We willen voorkomen dat een erkend vluchteling op vakantie gaat naar zijn thuisland. Dat is fraude, en dat gaan we niet meer tolereren'

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

In een reactie in De ochtend op Radio 1 spreekt Francken tegen dat zo de privacy in het gedrang komt. "Dit is een omzetting van een Europese richtlijn, waarover eindelijk een consensus is binnen de regering. De meeste buurlanden passen deze regel nu al toe."

De staatssecretaris benadrukt dat alle basisrechten gegarandeerd blijven. "Met hun internationaal vluchtelingenpaspoort kunnen deze mensen zich legitimeren en aantonen dat ze legaal op het grondgebied zijn. Op deze manier kunnen we wel makkelijker repatriëren als de asielaanvraag negatief is. Maar zo voorkomen we ook dat een erkend vluchteling op vakantie gaat naar zijn thuisland. Dat is fraude, en dat gaan we niet meer tolereren."

Daarnaast worden er ook extra beschermingsmaatregelen genomen voor de meest kwetsbare mensen, aldus Francken. Zo komen er medische onderzoeken indien er indicaties zijn van folteringen en krijgen minderjarigen een hoorrecht. "We zijn zacht voor de kwetsbaren en hard voor de mensen die misbruik maken", besluit Francken.

nieuws

cult