Hoger onderwijs

Overheid gaat hogescholen en universiteiten minder controleren

De Vlaamse overheid gaat hogescholen en universiteiten efficiënter controleren. Vanaf 2019 zullen er minder regeringscommissarissen worden aangesteld. Het zorgt voor minder planlast en levert de overheid een besparing op, zo blijkt uit een vertrouwelijke nota.

1 Een les economie van Lode Vereeck (Open Vld) aan de UHasselt. © Eric de Mildt
Share

Hogeschool- en universiteitsbestuurders ijveren al jaren voor efficiëntere overheidscontrole

Meer vertrouwen en minder planlast voor het hoger onderwijs. Het toezicht van de overheid op de hogescholen en universiteiten moet vanaf het academiejaar 2019-2020 een stuk slanker en efficiënter worden. Terwijl er vandaag nog zeven regeringscommissarissen worden ingezet, zullen dat er in de toekomst een stuk minder zijn. Ook zullen zij spaarzamer te werk gaan en een meer coördinerende taak op zich nemen, zo blijkt uit een nota die De Morgen kon inkijken.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legt haar plan vandaag voor aan de Vlaamse regering.

Er zijn momenteel zeven regeringscommissarissen: drie van hen richten zich op een groep hogescholen, de andere vier zien toe op de universiteiten. De KU Leuven, UGent en Vrije Universiteit Brussel hebben er een voor zich, de UAntwerpen en UHasselt delen een regeringscommissaris.

Zij worden door de overheid betaald en kunnen doorgaans rekenen op het loon van een hoogleraar. De regeringscommissarissen moeten vooral nagaan dat de hogeschool of universiteit geen besluiten neemt die ingaan tegen de wet of die de financiële gezondheid van de instelling in gevaar brengen.

Het zijn taken die bijvoorbeeld ook worden opgenomen door het Rekenhof en de bedrijfsrevisoren. Om dubbel werk te vermijden, grijpt de Vlaamse regering dus in.

Meer vrijheid

Vanaf september 2019 zal één regeringscommissaris toezicht houden over een groep van hogescholen en universiteiten. Zij zullen voortaan ook onderling meer moeten samenwerken, wat de kosten voor de overheid verder reduceert.

Crevits geeft zo het hoger onderwijs opnieuw meer vrijheid. Zo'n twee jaar geleden raakte bijvoorbeeld al bekend dat de bijzonder uitgebreide en vaak bekritiseerde opleidingsinspecties, de zogeheten visitaties, werden stopgezet en ingeruild voor een nieuw systeem waarbij de universiteit of hogeschool in zijn geheel wordt bekeken. Net als toen weerklinkt nu tevredenheid binnen bestuurskringen. Hogeschool- en universiteitsbestuurders ijveren immers al jaren voor efficiëntere overheidscontrole.

zine