Dossier Onderwijs

Ouders van blinde kinderen spannen proces aan tegen Vlaamse Gemeenschap

1 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). © BELGA

De ouders van enkele blinde kinderen hebben een proces aangespannen tegen de Vlaamse Gemeenschap wegens niet toegankelijk onderwijs. Ze vinden dat hen als blinde en slechtziende de essentiële ondersteuning wordt ontzegd om van een volwaardige schoolopleiding te kunnen genieten. Dat meldt Zicht op Cultuur-Blinden en Slechtzienden Platform Vlaanderen.

Blinde en slechtziende jongeren krijgen van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een aantal zogenaamde gon-uren (geïntegreerd onderwijs) toegekend opdat ook zij kunnen participeren in het regulier onderwijs. "In de praktijk is dat echter vaak niet voldoende", zegt Charlotte Geeraert van het Blinden en Slechtzienden Platform.

De rechtszaak komt er op initiatief van de ouders van Anaïs, Laurens en Freya. Geeraert doet het verhaal van de nu 10-jarige Anaïs. "Toen ze 3 was, schreven haar ouders haar in in de lokale kleuterschool. De juffen en gon-begeleiders deden hun uiterste best, maar de toegekende 4 uren gon-begeleiding schoten ruimschoots tekort om Anaïs net als haar klasgenootjes klaar te stomen voor het eerste studiejaar. Binnen het beperkt aantal uren gon-begeleiding was er helaas geen ruimte om Anaïs het brailleschrift aan te leren", aldus Geeraert.

Dit is volgens Geeraert niet enkel het verhaal van Anaïs, maar van vele blinde en slechtziende kinderen die de intellectuele stimulans nodig hebben van het gewone onderwijs om te groeien en te evolueren, maar hierin niet slagen door een beperking van gon-uren opgelegd door de overheid. "Ze hebben geen andere keuze meer dan om via de rechtbank meer gon-uren aan te vragen om zo tot een volwaardige schoolcarrière te komen", aldus Geeraert.

De zaak wordt gepleit op 26 april om 14 uur in de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

In Vlaanderen krijgen nu ongeveer 15.000 kinderen en jongeren extra ondersteuning in het gewoon onderwijs, zegt het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanavond. "Het gaat om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals blinde kinderen, kinderen met het syndroom van Down of kinderen met autisme, dyslexie. Tot nu legde de overheid vast welke ondersteuning een leerling krijgt. Het gaat om een bepaald aantal uren gedurende een aantal jaren", aldus Crevits.

Nieuw ondersteuningsmodel

Vanaf 1 september 2017 voert minister Crevits gefaseerd een nieuw ondersteuningsmodel in waarbij de leerling nog meer dan nu centraal staat. "Een model waar de ouders, de scholen en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding samen bepalen welke begeleiding de leerling nodig heeft. Dat zal niet langer alleen op medische gronden gebeuren, maar op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. Scholen buitengewoon onderwijs vormen ondersteuningsnetwerken met scholen gewoon onderwijs waarin alle scholen in Vlaanderen gevat zijn. Vanaf 1 september 2018 zullen de nieuwe ondersteuningsnetwerken volledig operationeel zijn."

Het nieuwe model zorgt er volgens Crevits voor dat de begeleiding meer dan nu voelbaar wordt op de klasvloer. "Vandaag rijden GON-begeleiders vaak meer dan een halve werkdag per week rond van de ene school naar de andere. Om dit te verhelpen, gaan scholen regionaal samenwerken. Logopedisten werken er naast leraren, samen met onder meer kinesitherapeuten, orthopedagogen en ergotherapeuten", aldus Crevits.

Het kabinet van Crevits voegt nog toe dat het over lopende rechtzaken geen uitspraken doet.

Dossier Onderwijs
Dossier Onderwijs

Lees alle artikels