Dossier Onderwijs

Opleiding leerkracht islamitische godsdienst start aan Arteveldehogeschool

1 © photo_news

Aan de Gentse Arteveldehogeschool wordt vanaf volgend academiejaar het onderwijsvak islamitische godsdienst aangeboden in de lerarenopleiding secundair onderwijs. Een dergelijk onderwijsvak wordt momenteel niet aangeboden in de bacheloropleidingen in Oost- en West-Vlaanderen, zegt de Arteveldehogeschool.

"De Arteveldehogeschool wil met deze beslissing haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen: ze wil meewerken aan de vorming van goed opgeleide leerkrachten en meer studenten met een migratieachtergrond aansporen om te kiezen voor een lerarenopleiding", verduidelijkt Kristine De Smet de beslissing van de academische raad van de Arteveldehogeschool.

Studenten hoeven geen moslim te zijn om het nieuwe onderwijsvak te volgen, maar het is wel een voorwaarde om de onderwijsbevoegdheid voor islamitische godsdienst te verwerven. "Leraren die na het behalen van het diploma les willen geven in islamitische godsdienst moeten het mandaat aanvragen, zoals dat ook het geval is voor de onderwijsbevoegdheid voor katholieke godsdienst."

De Arteveldehogeschool geeft al haar studenten, onafhankelijk van de onderwijsvakken die ze volgen, het opleidingsonderdeel Religie, zingeving en levensbeschouwing. "Daarin komen onder andere krachtlijnen van andere (wereld)religies en levensbeschouwingen en de groei naar levensbeschouwelijke identiteit aan bod", klinkt het.

De lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool biedt momenteel 24 onderwijsvakken aan waarmee 199 combinaties mogelijk zijn. Islamitische godsdienst wordt in september als 25ste onderwijsvak opgestart, wat het aantal combinaties dan op 217 brengt.

Dossier Onderwijs
Dossier Onderwijs

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine