binnenland

Ook moskeeën pleiten voor Belgische imamopleiding

De verschillende unies van moskeeën in Vlaanderen erkennen dat bepaalde moskeeën in ons land de aansluiting met de maatschappij hebben verloren.

De enige manier om dat te veranderen is het organiseren van een eigen imamopleiding in ons land, aldus vertegenwoordigers van de moskeeën. In tegenstelling tot onze buurlanden beschikt België niet over een eigen imamopleiding. Het gevolg is dat moskeebesturen imams uit Turkije of Marokko moeten laten overkomen om hier te preken.

"Het is hoog tijd dat ook ons land een eigen imamopleiding organiseert. Imams hebben een sleutelrol in het integratieproces. Als zij geen Nederlands spreken en weinig kennis hebben van de samenleving, wordt het erg moeilijk om jongeren de juiste begeleiding te geven", zegt Farid El Machaoud van de Verenigde Moskeeën van West-Vlaanderen.

El Machaoud is het eens met het standpunt van Mohamed Bouziani, voorzitter van de Marokkaanse vereniging Imane, die stelt dat sommige moskeeën zich te weinig aantrekken van de samenlevingsproblemen. Bouziani pleit voor een nieuw soort moskee, waar jongeren mee aan het roer staan en ook niet-gelovige buurtbewoners in het bestuur zitten. "Het is inderdaad de taak van jongeren om in de moskee de leiding te nemen. Ze moeten zich verkiesbaar stellen en lid worden van het bestuur. Maar op dit moment staan weinig jongeren daar voor te springen, omdat het een erg zware taak is en ze vaak te maken krijgen met een conservatieve imam", aldus El Machaoud.

Een Belgische imamopleiding zou een doorbraak kunnen betekenen, zegt ook Mouloud Kalaai, regioverantwoordelijke van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims). Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. "Belangrijk is ook dat de imam een stabiele factor is in de moskee. Dat kan alleen als meer moskeeën een erkenning krijgen en daarmee een structurele financiering."

Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke laat momenteel de mogelijkheden van een imamopleiding onderzoeken. (Janine Meijer)
nieuws

cult

zine