Verkeersveiligheid

Nieuwe 'dynamische' lijst van Weyts telt 213 zwarte punten in het verkeer

1 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). © Photo News

Met een dynamische lijst van zwarte punten wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gevaarlijke punten in het verkeer sneller aanpakken. De lijst wordt ieder jaar geüpdatet op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op de lijst staan nu 213 locaties.

Bij ieder zwart punt zal worden gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn. Zo moet er volgens het ministerie van Mobiliteit geen jaren gewacht worden op structurele ingrepen waarvoor complexe werken nodig zijn.

Van de 213 zijn er 33 zwarte punten al aangepakt. Op 44 locaties plant het ministerie ‘quick wins’: ingrepen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden. Voor 61 locaties is er een structurele oplossing gepland. Ook hier wordt bekeken of er geen quick wins mogelijk zijn op zeer korte termijn, aldus het ministerie in een persbericht. 

Lees verder onder de kaart.

Privébedrijven inschakelen

Voor de overblijvende 75 locaties worden private bedrijven aan het werk gezet om ingrepen op korte termijn uit te werken. Weyts gelooft dat door externen in te schakelen, men sneller kan gaan en meer zwarte punten kan aanpakken.

Share

'De middelen zijn met een derde omhoog getrokken'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts

Op de lijst staan alle locaties langs gewestwegen waar in de voorbije drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, met een opgetelde ongevallenscore van minimum 15. De punten vertegenwoordigen de menselijke schade die veroorzaakt werd: een dodelijk slachtoffer krijgt een score van 5, een zwaargewond slachtoffer een score van 3 en een lichtgewonde een score van 1. "Ik besef dat dit klinkt als morbide boekhoudkunde", zegt Weyts. "Het betekent in de praktijk echter dat we ervoor kiezen om eerst in te grijpen waar het nu echt levensbelangrijk is."

Historische lijst

Na een ongeval in februari op een kruispunt in Oostakker waar een meisje van 16 omkwam, stond een lijst met zwarte punten uit 2002 ter discussie. Het kruispunt in Oostakker bleek al jaren op die lijst te staan. Op de 16 jaar oude lijst staan in totaal 809 verkeersonveilige zwarte punten. Sindsdien werden deze locaties volgens het ministerie stap voor stap aangepakt, maar bleef de statische lijst onveranderd. Op het terrein veranderde de situatie wel, zowel in positieve als negatieve zin. Sommige punten werden veiliger, andere ontwikkelde zich juist tot nieuwe zwarte punten terwijl ze niet op de oude lijst staan.

Weyts stelt de nodige miljoenen te hebben vrijgemaakt om de laatste 22 zwarte punten op de lijst uit 2002 aan te pakken. Met de nieuwe dynamische lijst stelt de minister korter op de bal spelen. "We zijn nu nog altijd bezig om de verkeersproblemen uit de jaren 1990 aan te pakken. Dat moet slimmer en sneller kunnen." Voor de infrastructuurinvesteringen zijn "historisch hoge budgetten" beschikbaar, aldus Weyts. "De middelen zijn met een derde omhoog getrokken." 

cult

zine