Binnenland

Mogelijk 170 medewerkers getroffen bij herstructurering Agentschap Integratie

Door een herstructurering moeten mogelijk 170 medewerkers het Agentschap Integratie en Inburgering verlaten. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad. Volgens de directie is dat een gevolg van de gedaalde instroom van asielzoekers en van het fusieproject van het agentschap.

1 Een daling van het aantal asielzoekers zou een van de redenen zijn. © BELGA

Dat er banen op de tocht staan bij het agentschap, lag in de lijn der verwachtingen. In 2016 werden extra medewerkers aangetrokken om tijdens de asielcrisis extra hulp te kunnen bieden. Er werd dat jaar 44 procent meer dienstverlening gerealiseerd. Maar omdat de instroom van asielzoekers nu fors daalt, neemt ook het extra aanbod af en moeten de bijkomende medewerkers het agentschap verlaten. In juli vielen er al acht ontslagen.

In een mededeling wijst het agentschap ook op de stand van zaken van de fusie-operatie. Het agentschap ontstond in 2015 uit de fusie van twintig entiteiten. Omwille van de asielcrisis heeft die operatie vertraging opgelopen. "Bepaalde fusiegerelateerde processen zullen afgerond en ingevoerd worden. Dat wil zeggen dat we na het afronden van die processen zaken efficiënter en met minder mensen zullen aanpakken", luidt het.

Wet-Renault

Gevolg is dat mogelijks 170 medewerkers het agentschap moeten verlaten. Er zijn 681 voltijdse equivalenten. Tijdens een ondernemingsraad werd de intentie tot herstructurering bekendgemaakt. Dat kadert in de procedure die voorzien is in de wet-Renault. "We stappen hiermee in een formeel wettelijk kader dat duidelijkheid en houvast biedt. Het is onze intentie om samen met de vakbonden het meest optimale plan voor de werknemers uit te werken", aldus algemeen directeur Leen Verraest.

Share

'Het is onze intentie om samen met de vakbonden het meest optimale plan voor de werknemers uit te werken'

Leen Verraest, algemeen directeur

Verraest beseft dat de ontslagronde een moeilijke boodschap is voor het personeel. "De oefening zal namelijk impact hebben op al onze afdelingen", luidt het. "We geloven in de meerwaarde van onze dienstverlening, zowel voor inburgeraars en anderstaligen, als voor lokale besturen en organisaties. We willen dan ook dit moment aangrijpen om daar maximaal op in te zetten", zegt Verraest.

De raad van bestuur van het agentschap benadrukt achter deze werkwijze te staan. "Bestuursmatig is een herstructurering de enige piste. In het verleden is al gebleken dat het sociaal overleg tussen de directie van het Agentschap en de vakbonden tot waardevolle resultaten voor de organisatie én voor de werknemer leidt. We hebben dus alle vertrouwen in beide partijen", luidt het.

nieuws

cult

zine