Lucie Van Crombrugge

Moeder van de abortuswet overleden

Lucie Van Combrugge, één van de drijvende krachten achter de Belgische abortuswet, is op 72-jarige leeftijd overleden. Twee jaar geleden werd haar consequent volgehouden strijd voor het recht op abortus nog beloond met een eredoctoraat aan de VUB. 

1 © Tim Dirven

'De hand die de wieg beweegt, beweegt de wereld niet.' Dat was de slogan die Lucie Van Crombrugge begin maart 1976 tot het activisme bekeerde. Van Crombrugge was tot dan een bewust thuisblijvende moeder, zodat ze voor haar drie kinderen kon zorgen. "Maar die slogan zette me aan het denken", vertelde ze later in verschillende interviews. "Ik realiseerde me dat thuisblijven voor de kinderen voor mij een foute keuze was." 

Illegaliteit

Van Crombrugge werd actief lid van het Vrouwen Overleg Komitee en Dolle Mina in Gent. Zo kwam ze ook in contact met het Kollektief Anticonceptie, dat sinds 1980 in een gesloten huis in Gent illegaal abortussen uitvoerde. In 1983 ging ze daar als consulent aan de slag.  Bij gebrek aan een wettelijk kader gebeurde dat aanvankelijk in de illegaliteit. "Zo zorgden we er steeds voor dat geen enkel dossier van de vrouwen die we aan een abortus hielpen in onze kantoren te vinden was. Dossiers werden via de bossen van Lembeke naar Nederland gesmokkeld."

Share

Haar strijd werd op 3 april 1990 bekroond met de ondertekening van de abortuswet, een mijlpaal waarvoor Koning Boudewijn zelfs tijdelijk uit zijn functie ontzet moest worden

Naast het werk in het Kollektief bleef Van Crombrugge ijveren voor het recht op zelfbeschikking. Een strijd die op 3 april 1990 bekroond werd met de ondertekening van de abortuswet, een mijlpaal waarvoor Koning Boudewijn zelfs tijdelijk uit zijn functie ontzet moest worden. Maar ook na die legalisering was de strijd van Van Crombrugge niet gestreden. Ze vond dat de bestaande wet niet meer voldeed aan de huidige context en bleef ervoor ijveren om ook abortussen uitgevoerd na meer dan twaalf weken zwangerschap uit de strafwet te halen. Begin deze week stierf ze na een slepende ziekte. Lucie Van Crombrugge laat een man en drie kinderen na. 

nieuws

cult

zine