Onderwijs

Meer dan helft leerlingen lager onderwijs kan onvoldoende Frans lezen

Resultaten hangen sterk samen met niveau van de leraar

- Pieter Gordts - Bron: Eigen berichtgeving
2 Beeld ter illustratie. © BELGA

Meer dan de helft van de leerlingen kan aan het einde van het lager onderwijs onvoldoende Frans lezen. Ongeveer de helft van hen durft zelfs amper Frans te spreken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 2.000 leerlingen. De resultaten die leerlingen halen, blijken sterk samen te hangen met het niveau Frans van de leerkracht.

Vandaag worden op een studiedag de peilingsresultaten bekendgemaakt voor de eindtermen Frans in het basisonderwijs en techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs. Voor Frans zijn die resultaten triest, voor techniek scoren leerlingen wel goed.

Eerst het goede nieuws: 7 op de 10 leerlingen halen de eindtermen luisteren voor Frans. Voor de rest ogen de resultaten slecht: meer dan de helft van de leerlingen haalt de eindtermen voor lezen niet. Ook voor spreken zijn de resultaten niet rooskleurig: de helft van de leerlingen durft niet goed Frans te spreken. 

Share

'Minder dan één derde van de leerlingen kan een situatie aan de hand van een opsomming beschrijven en correcte vragen stellen'

Persbericht over eindtermen Frans

"Wat betreft spreken kunnen bijna alle leerlingen vragen beantwoorden in het Frans, maar ze doen dat inhoudelijk en vormelijk niet altijd correct", zo stelt het persbericht. "Minder dan één derde van de leerlingen kan een situatie aan de hand van een opsomming beschrijven en correcte vragen stellen." 

Niveau Frans leerkrachten

Uit de testen blijkt ook dat het niveau van de leerlingen sterk afhankelijk is van de leerkracht. Leerkrachten die Frans spreken in de les, zorgen ervoor dat leerlingen een hogere score halen. "Maar als de leerkracht geen liefde voor taal toont, doet ook de leerling het niet goed", verduidelijkt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in De ochtend op Radio 1. Slechts een vierde tot een vijfde van de leraren spreekt "hoofdzakelijk tot uitsluitend Frans tijdens de les", zo leert het persbericht.

Share

'Als de leerkracht geen liefde voor taal toont, doet ook de leerling het niet goed'

Hilde Crevits (CD&V), minister van Onderwijs
2 Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). © Photo News

De minister wijst op het belang van taalinitiatie: leerlingen die al op vroege leeftijd warm worden gemaakt voor het Frans, halen betere resultaten. De Vlaamse regering nam deze legislatuur maatregelen die het voor basisscholen makkelijker moeten maken om zo'n taalinitiatie te voorzien.

Volgens Crevits is het moeilijk om de resultaten van deze test te vergelijken met die van de vorige oefening uit 2008 omdat de eindtermen sindsdien zijn aangepast.

Techniek

De test peilde ook naar de technische kennis van leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Ook daar zijn de resultaten tweeledig. Enerzijds blijken onze 12- tot 14-jarigen erg goed te scoren op de theorie: bijna 9 op de 10 leerlingen halen er de eindtermen in, ongeacht welke richting. Alle leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs krijgen dan ook verplicht techniekvakken. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

"Al zien we dat als leerlingen zelf problemen moeten oplossen, dat iets moeilijker ligt", zegt Crevits. Naast de schriftelijke proef, werden ook praktische proeven afgenomen, waarbij leerlingen zelf problemen moesten oplossen. Zo moesten ze bijvoorbeeld een brug voor speelgoedauto's verstevigen. "Hierbij werd getest of leerlingen de stevigheid van verschillende constructies kunnen testen, een plan kunnen tekenen waarbij ze rekening houden met het zwakste punt, het daarna ook kunnen uitvoeren en tot slot evalueren of het ontwerp geslaagd is", legt het persbericht uit.

Hoewel ruim 94 procent van de leerlingen kon aanwijzen wat het zwakste punt van de brug was, slaagde slechts 56 procent van de leerlingen erin om de gemaakte brug te laten overeenstemmen met het ontwerp dat werd opgesteld.

nieuws

cult

zine