Huizenmarkt

Meer 50-plussers kopen huis

1 Medewerkster van een Antwerps immokantoor hangt advertenties op aan het raam. © Bob Van Mol

De gemiddelde leeftijd van de mensen die een woning kopen of (ver)bouwen, is van 2012 tot nu gestegen van 39,5 jaar tot 41 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van KBC.

Vooral in de leeftijdsgroep 55-plus is er een forse groei. In 2012 was 11 procent van de verbouwers +55 jaar, in 2016 liep dat op tot 16 procent. Het gaat dan vooral om mensen die hun woning aanpassen aan modernere vereisten inzake energie en comfort. Ook het aantal oudere vastgoedbeleggers, die een 'veilig' rendement zoeken ter vervanging van roerende beleggingen, zit in de lift: van 16 procent (in 2012) tot 21 procent (in 2016).

Share

709 euro is de gemiddelde maandlast voor de afbetaling van een hypothecaire lening

Maar ook het gemiddelde investeringsbedrag en kredietbedrag nemen toe terwijl het gemiddelde aflossingsbedrag nauwelijks stijgt. Dat is onder meer te danken aan de lagere interestvoeten en de verplichte hogere eigen inbreng. De gemiddelde eigen inbreng stijgt met 19 procent tegenover 2012, en met maar liefst 61 procent bij de verbouwers.

Door de lage rente steeg vorig jaar het gemiddelde leenbedrag bij KBC terwijl de gemiddelde looptijd daalde tot ver onder de 20 jaar. Maar de gemiddelde maandlast blijft ongeveer gelijk op 709 euro per maand. "Door de lagere rente kan een groter kredietbedrag ontleend worden tegen dezelfde maandlast."

In 2016 kiezen de meeste kredietnemers voor een woningkrediet met een looptijd tussen 16 en 20 jaar. De langste looptijden (25 of 30 jaar) vallen volledig weg.

Het aantal jongere kredietnemers daalt. Volgens KBC is dat te wijten aan een combinatie van factoren. Enerzijds is de eigen inbreng bij KBC vorig jaar gestegen van 10 naar 15 procent van het leenbedrag, waardoor jongeren meer moeten sparen vooraleer ze een huis kunnen kopen. Daarnaast is er ook sprake van een mentaliteitswijziging. Jongeren blijven langer thuis wonen en huren langer om flexibeler te kunnen inspelen op hun noden.