Jan Fabre

Machtsmisbruik Jan Fabre: hoe kunnen vernederende en intimiderende rituelen zo lang blijven bestaan?

Verzet leveren in een exclusieve groep is niet evident, zeggen sociaal psychologen

- Femke van Garderen - Bron: Eigen info

Volgens de briefschrijvers gaat de ongepaste omgang bij Troubleyn al decennia terug. Wat maakt het zo moeilijk om als medewerker in zo'n geval een vuist te maken?

In hun open brief hebben de twintig voormalige medewerkers van Jan Fabre het over een "fabreaanse hiërarchie". Wie pas bij het gezelschap aansluit, krijgt het in de regel harder te verduren. "Van stagiairs en performers met een lagere positie wordt verwacht dat ze de vernedering, intimidatie en straffen doorstaan zoals hun oudere collega's in het verleden dat ook hebben moeten doen", zo staat er te lezen. Maar waarom zou je zoiets als oudere collega toestaan? Vanwaar komt die verwachting?

Volgens Frank Van Overwalle, sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel, is het helemaal niet zo evident om als individu in een groep een vuist te maken.

nieuws

cult

zine