Staking

Luchtverkeersleiders overwegen staking: “Onder druk gezet om geen verlof te nemen”

- BHL - Bron: Het Laatste Nieuws
1 Voor de luchtverkeersleiders bij Skeyes, tot voor kort Belgocontrol, is de maat vol. 'Over het recht op ouderschapsverlof valt niet te onderhandelen.' © ID/Bas Bogaerts

Ze hebben er recht op, maar toch krijgen luchtverkeersleiders geen of onvoldoende ouderschapsverlof. “Als het je niet zint, stap dan naar de rechtbank, krijgen we te horen. Maar dat duurt te lang. Dus zijn we bereid te staken.”

"Ik heb mijn vraag om ouderschapsverlof ruim drie maanden op voorhand ingediend, zoals het hoort. Een maand later had ik geen enkele reactie ontvangen. Twee maanden later: nog steeds niets. Nochtans stellen de regels duidelijk dat uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de aanvraagdatum een akkoord moet zijn bereikt. Ik heb nog eens gevraagd hoe het zat. Geen reactie. Een week later nog eens. Toen kreeg ik plots te horen dat mijn aanvraag behandeld ging worden. Maar intussen weet ik nog altijd van niets."

nieuws

cult

zine