Dossier dokterslonen

“Lonen van 800.000 euro? Dat vind ik niet kunnen”

Een psychiater hekelt de politieke onwil om de lonen van specialisten te reguleren

- EC/SV/CG - Bron: Eigen berichtgeving

Psychiaters bengelen doorgaans onderaan de lijstjes van inkomens van artsen. Al spreekt een van hen dat resoluut tegen. “Onderling zijn er minstens evenveel verschillen. De politiek moet die gemiddelde lonen vastleggen.”

Psychiaters staan notoir onderaan de lijst als je de inkomens van artsen vergelijkt. Klopt dat?

“Waar je werkt, bepaalt je loon. Ik ken geen enkele andere specialistengroep met zoveel onderlinge verschillen. Wie enkel ambulant werkt, in de thuiszorg of de privé, of in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), is nog altijd een laagverdiener. Artsen in psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen hebben sinds enkele jaren een gemiddeld artsenloon. Sommigen combineren dit nog met privépraktijk. Zo krijg je een wildgroei zonder enige structuur.

“Als een psychiater meer verdient in een ziekenhuis dan in een ander, dan is dat niet omdat patiënten daar opeens veel meer betalen, maar omdat er meer consultaties gebeuren.

nieuws

cult

zine