Klimaat

Leraars die de klimaatjongeren inspireren: “Deze jongeren zijn onze beste en wellicht ook láátste hoop om een catastrofe te vermijden”

Hoezo, de jeugd heeft geen idealen meer? Al wekenlang lopen op donderdag de schoolbanken leeg en de straten vol. Duizenden tieners betogen voor een beter klimaat, en doen dat met een zelden geziene bevlogenheid. Vanwaar komt die maatschappelijke betrokkenheid? De rol van een inspirerende leerkracht is cruciaal, zo geven veel bosbrossers aan. Deze vier leerkrachten weten hun stempel te drukken. “De jeugd wint altijd, je zult het zien.”

Bart Stein: “Durf te denken”

Twee meisjes trokken het klimaatprotest in Vlaanderen op gang: Anuna De Wever en Kyra Gantois. Hun engagement is op dezelfde schoolbanken ontstaan: die van het Koninklijk Atheneum in Mortsel. Bart Stein (32), de leerkracht zedenleer die hen naar eigen zeggen inspireerde om met open vizier naar de wereld te kijken, kent hen als bevlogen activisten met een scherpe mening.

cult

zine