Analyse Plus

Legt Vlaams Belang de kiemen van een burgeroorlog?

Wat als... we de gespierde taal van Dewinter zouden volgen

Vlaams Belang wil de erkenning van de islam intrekken, de subsidiëring ervan stopzetten en het islamonderwijs afschaffen. Wat als die voorstellen ook echt zouden worden uitgevoerd? De expert: "Dan lopen we het risico op een confrontatie tussen bevolkingsgroepen."

En ze hadden nog zulke goede voornemens. Zowel ouderdomsdeken Gerolf Annemans (57), die van 2012 tot eind 2014 partijvoorzitter was, als de jonge Tom Van Grieken (29), die hem opvolgde aan het hoofd van Vlaams Belang. Ze wilden kappen met de harde lijn die Filip Dewinter altijd heeft belichaamd, en ze wilden van dat vermaledijde cordon sanitaire af.

Drie jaar geleden deed Annemans in De Standaard een poging om zich te verontschuldigen voor de manier waarop zijn partij decennialang mensen heeft geschoffeerd.

nieuws

cult