Vijf vragen

“Jongeren hebben ook wel door dat je de wereld niet verbetert met elektrische wagens alleen”

Vijf vragen aan de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck

1 Anuna De Wever en Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck. © BELGA

De ‘bosbrossers’ roepen de steun in van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck. Ze vragen hem een klimaatpanel bij elkaar te roepen dat nadenkt over beleidsinitiatieven die de klimaatgrieven kunnen aanpakken. Van Broeck gaat akkoord, maar ‘de vraagstelling moet duidelijker’.

Hoe kwam het idee voor het panel op tafel?

“Na de klimaatmars van afgelopen zondag ben ik bij Anuna De Wever thuis uitgenodigd. Zij heeft mij gevraagd of ik bereid was een expertenpanel bij elkaar te roepen dat adviezen geeft aan het beleid. Ik zie het als mijn plicht om op die vraag in te gaan. Maar ik heb wel één voorwaarde gesteld: de vraagstelling moest duidelijker.”

Wat bedoelt u daarmee?

“Kijk naar de slogans op de spandoeken van de scholieren: die gaan breder dan enkel de uitstoot van broeikasgassen.

cult

zine