Mantelzorg

Jonge mantelzorgers getuigen: “’Hé, ik ben er ook nog’, dacht ik op den duur”

Kinderrechtencoalitie vraagt meer aandacht voor de tienduizenden jonge mantelzorgers in Vlaanderen

- Sara Vandekerckhove - Bron: Eigen berichtgeving

Tieners die thuis de was en de plas doen omdat papa door MS het bed niet uit raakt. Kinderen van amper zes die de maaltijden bereiden omdat mama tegen kanker vecht. Jonge mantelzorgers zijn een grote, maar onzichtbare groep waar de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen nu de aandacht op vestigt. 

Gedurende twee jaar neemt de Kinderrechtencoalitie jonge mantelzorgers onder de loep. Kinderen en jongeren dus die opgroeien in een gezin waar een van de gezinsleden thuis zorg nodig heeft, bijvoorbeeld wegens ziekte, handicap of verslaving. Het idee is om beter te achterhalen hoe groot en divers die groep precies is, maar ook hoe deze kinderen en jongeren beter begeleid en ondersteund kunnen worden. 

“Dat ze er zijn, weten we zeker”, zegt Carolien Patyn. “Maar het blijft op dit moment een grotendeels onzichtbare groep.

nieuws

cult

zine