Jeugdzorg

Jeugdhulp kraakt onder toenemende agressie jongeren: "Wij hebben goede engelbewaarders"

Christelijke vakbond plant staking om welzijnsminister Vandeurzen een duidelijke boodschap te geven

De agressie van jongeren tegen opvoeders neemt in de jeugdhulp zienderogen toe. Het weinige personeel kraakt en wil niet blijven. Een staking moet de aandacht van minister Vandeurzen trekken. 'Onze jongeren zijn zo agressief omdat ze niet de juiste zorg krijgen.'

Share

'Ik ben niet boos op het kind, maar wel op de situatie: met meer personeel hadden we dit kunnen voorkomen'

Riet Henneco, opvoedster in het Koninklijk Instituut Woluwe

Een vrijdagmiddag, enkele weken geleden. Riet Henneco is al zeventien jaar opvoedster in het Koninklijk Instituut Woluwe, een kleuter- en lagere school in het buitengewoon onderwijs voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of autisme. Ze begeleidt een groep van negen kinderen tijdens de middagpauze. 

Een van hen, een jongen van zeven met een auditieve stoornis en 
ADHD, is overstuur uit de klas gekomen. Hem even apart nemen en tot rust laten komen kan niet: Henneco staat er alleen voor, de andere kinderen alleen laten is geen optie.

nieuws

cult

zine