Migratie

"Ik denk niet België massaal mensen terug naar Griekenland zal sturen"

Ons land kan weer asielzoekers terugsturen, welke gevolgen heeft dat?

Ons land kan na zeven jaar opnieuw asielzoekers terugsturen naar Griekenland. Theo Francken (N-VA) spreekt van een ‘mijlpaal in de recente migratiegeschiedenis’. Vraag is wat dat zal betekenen voor het Europese en het Belgische asielbeleid.

1. Waarom mocht ons land jarenlang geen asielzoekers terugsturen naar Griekenland?

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde in 2011 dat er "systeemfouten" zaten in het opvangsysteem van Griekenland, en dat teruggekeerde asielzoekers er in onmenselijke omstandigheden verbleven. Het arrest had grote gevolgen voor alle Europese lidstaten: de Dublin-procedure, die stelt dat het land van aankomst verantwoordelijk is voor de asielprocedure, kon immers niet langer worden toegepast voor Griekenland.

2. Waarom kan het nu wel?

Al in december 2016 oordeelde de Europese Commissie dat de omstandigheden dusdanig waren verbeterd dat asielzoekers opnieuw teruggestuurd konden worden naar Griekenland. De Commissie legde de beslissing over al dan niet terugsturen echter bij de nationale lidstaten en rechtbanken.

cult

zine