Nazi's

‘Hoe meer jaren in de cel, hoe hoger de uitkering’: 27 Belgische nazi’s krijgen nog altijd Hitler-pensioen

75 jaar na de oorlog ontvangen 27 hoogbejaarde Belgen of hun erfgenamen nog altijd een aanvullend pensioen uit Berlijn wegens ‘trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid’. Dat is hen in 1941 zo gegarandeerd door Adolf Hitler zelf. De Duitse regering is nooit op die belofte teruggekomen.

Dinsdagmiddag buigt de Kamercommissie Buitenlandse Zaken zich over een resolutie die werd ingediend door Olivier Maingain (DéFi) en twee PS-verkozenen. Daarin wordt de regering opgeroepen “dit probleem dringend diplomatiek aan te pakken”.

Het onwaarschijnlijke kwam in 2016 aan het licht, door het in voege treden van EU-verordening 1368/2014. Die verplichtte de lidstaten tot het uitwisselen van gegevens over over de grenzen heen uitbetaalde pensioenen. Hierbij bleek dat de Duitse Bondsrepubliek na 1949 als volkenrechtelijke opvolger van het Derde Rijk en alle plichten had overgenomen, ook omtrent pensioenrechten.

nieuws

cult

zine