Gezondheid

Hoe krijg je propere lucht op school? Niet door onder een viaduct te bouwen

Vilvoorde overweegt bouw van school onder viaduct, experts ijveren voor ingrijpende maatregelen

- Remy Amkreutz - Bron: Eigen berichtgeving

Een klaslokaal met uitzicht op het viaduct. Terwijl propere lucht in de buurt van scholen hoog op de agenda staat, overweegt Vilvoorde om op zo’n plaats te bouwen. Kan een luchtzuiveringssysteem soelaas bieden? "Het zijn dure technologische lapmiddelen."

2 Scholen en gemeentebesturen vragen propere lucht. Volgens deskundigen moet Vlaanderen ingrijpende maatregelen nemen. © Greenpeace

Een nieuwe basisschool voor 250 leerlingen. In Vilvoorde gaat de spade over niet al te lange tijd in de grond. Een van de locaties die op tafel ligt, is nabij het viaduct. Zowel de oppositie als experts uiten kritiek. De gemeten concentraties fijn stof en stikstofdioxide liggen er hoger dan elders. Anders gesteld: de kinderen zullen er behoorlijk verontreinigde lucht inademen. Het voornemen wekt verbazing op, zeker nu Vlaanderen al enkele maanden een breed debat voert over de luchtkwaliteit rond scholen.

De Brusselse gemeenteraad riep begin deze week de gewestelijke en federale autoriteiten nog op om in te grijpen. 

zine