Energie

Hoe Beersel de gaskraan wil dichtdraaien

Vlaams-Brabantse gemeente anticipeert op stopzetting Nederlandse gaswinning

- Anton Goegebeur en Bruno Struys

Beersel laat als eerste gemeente in België onderzoeken of het helemaal zonder aardgas kan. De Vlaams-Brabantse gemeente wil definitief af van fossiele brandstoffen.

Villawijken uit de jaren 60 en 70 bepalen mee het uitzicht van de gemeente aan de zuidrand van Brussel. In veruit de meeste staat een klassieke gasketel. Vandaag loopt Beersel niet voorop in duurzame energievoorziening. Integendeel, enkele sensibiliseringscampagnes ten spijt haalt de gemeente het Vlaamse gemiddelde qua aantal zonnepanelen niet. En toch wil ze nu het voortouw nemen.

Een groene schepen voor energie zit daar allicht voor iets tussen, maar de studie naar een aardgasvrije gemeente wordt gedragen door een brede coalitie met naast Groen ook CD&V, Open Vld en sp.a. Reden? Het energienet in Beersel moet sowieso op de schop.

nieuws

cult

zine