Analyse

Het rapport van België: dit is de stand van het land

- Jeroen Van Horenbeek en Lieven Desmet

Hoe beoordelen toon­aangevende internationale instellingen als de Europese Commissie en het IMF ons land? Als een chronische under­achiever, zo blijkt. Het welvarende België verzinkt te vaak in middelmaat. 

Ooit, nog niet zo lang geleden, was ons land de zieke man van Europa. In volle krediet­crisis leek België maar enkele passen verwijderd van de afgrond. Een failed state naar het voorbeeld van Griekenland en Italië. Een slachtoffer van politieke stammen­oorlogen. Klaar om opgevreten te worden door de internationale rating­bureaus. Het was maar een kwestie van dagen.

Intussen, zowat vijf jaar later, is de storm gaan liggen. In de aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen in mei is de deconfiture van het land geen onderwerp meer. Belgium is back. Of zo lijkt het toch.

cult

zine